Bent u betrokken bij het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling? Als beleidsmedewerker bij een (centrum)gemeente? Als professional of als gemeentebestuurder? Dan is deze nieuwsbrief speciaal bestemd voor u.

Dit is de eerste digitale nieuwsbrief van RegioAanpak Veilig Thuis. Een programma waarbinnen we met gemeenten en instellingen werken aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel voor het aanpakken van geweld in huiselijke kring. Gemeenten worden daarvoor volledig verantwoordelijk vanaf 2015. Ze moeten regionaal afspraken maken over de besteding van middelen die het rijk beschikbaar stelt aan de centrumgemeenten. Een regioaanpak zorgt ervoor dat essentiële onderdelen stevig worden verankerd in alle gemeenten. Meer weten? www.regioaanpakveiligthuis.nl


Format Regiovisie is klaar

Hoe geef je een adequate en integrale aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling vorm? We hebben afgesproken dat gemeenten dit gaan doen in een Regiovisie. Binnen het programma hebben we een format ontwikkeld om gemeenten daarbij te ondersteunen. Dit document helpt bij het maken van afspraken over de besteding van de middelen die het rijk beschikbaar stelt aan de centrumgemeenten. Een ander element is de verantwoordelijkheidsverdeling (welk deel van de aanpak regelt iedere gemeente zelf en wat regel je als gemeenten in een regio gezamenlijk). Het format wordt de komende weken nog aangevuld met praktische tips voor zowel de inhoud van een regiovisie, als het proces om te komen tot een regiovisie.

De vier grote gemeenten geven hun visie

Een vernieuwend stuk over de aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. Deskundigen op dit terrein van politie, justitie en uit de wetenschap, schreven een hedendaagse visie in opdracht van de vier grote steden. De opstellers zijn erin geslaagd om de aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling te integreren. Dat is belangrijk omdat die in gezinnen vaak allebei aan de orde zijn. Daarnaast sluit de nieuwe visie aan bij de naderende stelselwijziging en decentralisaties. Daardoor krijgen gemeenten de mogelijkheid om de aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling in te vlechten in hun integrale Wmo-aanpak. Op het gebied van de veiligheid kiest deze visie juist voor een heel andere aanpak: die van gespecialiseerde deskundigheid en nauwe samenwerking met politie en justitie. De wethouders van de G4 moeten zich nog over de visie uitspreken. Hier al vast het advies van de groep deskundigen.
 lees meer » 


De toekomst van de gespecialiseerde opvang
Heeft de reguliere opvang genoeg kennis in huis om alle slachtoffers op te vangen? Wanneer is de situatie zo onveilig dat je beter kunt uitwijken naar een plek buiten de regio? Welke problemen zijn zo specialistisch dat je er in de reguliere opvang niet meer uit komt? Binnen het programma RegioAanpak Veilig Thuis onderzoeken we welke behoefte er is aan specialistische opvang en hoe dit zich verhoudt tot het bestaande aanbod. Over één ding zijn alle centrumgemeenten het eens: de opvang van specifieke groepen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Landelijk congres huiselijk geweld en kinderopvang

Bijpraten, bijtanken en inspiratie opdoen. Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen? Wat zijn succesvolle projecten elders? Op maandag 18 november 2013 organiseren we een landelijk congres over de aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. Een samenwerking van programma RegioAanpak Veilig Thuis en de kenniscentra Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut. Noteert u de datum vast in uw agenda?
 lees meer » 


Een nieuw verdeelmodel

Gemeente en opvanginstelling kregen onlangs een vragenlijst van Bruno Steiner/Panteia. Zij doen onderzoek in opdracht van VWS. De lijsten bevatten een flink aantal feitelijke vragen om per regio de zorgzwaarte te kunnen vaststellen. Daarmee wil het ministerie een verbeterd verdeelmodel ontwikkelen. Het geld wordt nu deels op historische gronden en deels op grond van inwoneraantallen en aantallen minderheden verdeeld.
 lees meer »


Wie zijn uw aanspreekpunten in het programmateam?

Het programma RegioAanpak Veilig Thuis is een initiatief van het ministerie van VWS, de VNG en de Federatie Opvang. Het programmateam coördineert en voert de verschillende projecten uit. Dit zijn de leden van het programmateam:

Wicher Pattje
Programmaleider
wicher.pattje@conjunct.nl, 06 23344330

Gertrude van Driesten
Programmasecretaris
Gertrude.vandriesten@vng.nl, 06 10054920

Ico Kloppenburg
Projectleider VNG
Ico.kloppenburg@vng.nl, 06 20894097

Johan Gortworst
Projectleider Federatie Opvang
j.gortworst@opvang.nl, 06 23091312

RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.
 

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website
www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij  nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag.  info@regioaanpakveiligthuis.nl.
Email Marketing Powered by Mailchimp