Voor het welslagen van de nieuwe aanpak van huiselijk geweld is één woord cruciaal: verbinden. Van de aanpak van kindermishandeling met het jeugdbeleid, van veiligheidsbeleid en jeugd, het verbinden van AMHK’s en gespecialiseerde hulpverleners met sociale wijkteams, van visie met de weerbarstige praktijk. Al is er het afgelopen jaar veel gebeurd om het nieuwe stelsel van aanpak huiselijk geweld vorm te geven, we zijn er nog niet. Zo blijkt uit twee recente onderzoeken.

Dit is de zevende digitale nieuwsbrief van RegioAanpak Veilig Thuis. Binnen het programma werken we met gemeenten en instellingen aan een verbeterd, toekomstbestendig stelsel van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wilt u meer weten? Kijk op www.regioaanpakveiligthuis.nl

 

Verwey-Jonker Instituut: resultaten hulpverlening zijn te mager

Hulpverleners slagen er op de lange duur nauwelijks in om huiselijk geweld te beëindigen. Dat is één van de harde conclusies van een onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. De onderzoekers vroegen in vijf jaar tijd 211 gezinnen (met 396 kinderen) twee maal hoe zij de hulpverlening hadden ervaren en hoe het geweld zich had ontwikkeld. Het is voor het eerst dat zo'n grootschalig effectieviteitsonderzoek gedaan is.  

Kom naar een van de regiobijeenkomsten

's Morgens een stevig plenair programma over de laatste beleidsontwikkelingen, 's middags de diepte in bij masterclasses. Samen met Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut houden we in september drie regiobijeenkomsten voor beleidsambtenaren, projectleiders en andere zorgprofessionals. Schrijf je snel in.

Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating komt in Den Haag

Het landelijk knooppunt voor vraagstukken op het gebied van gedwongen huwelijken en achterlating in het buitenland, komt in Den Haag. Hulpverleners uit het hele land kunnen hier terecht voor ondersteuning en advies. De keuze viel op Den Haag omdat hier al veel ervaring is met het aanpakken van huiselijk geweld en gedwongen huwelijken. Ook zijn veel partners zoals ministeries en ambassades in Den Haag gevestigd.
 lees meer » 
 

Integrale aanpak kindermishandeling moet nog concreter

Hoe geven gemeenten de aanpak van kindermishandeling vorm in het nieuwe stelsel? Het ministerie van VWS heeft dit laten onderzoeken. BMC analyseerde 200 beleidsstukken en interviewde sleutelfiguren. Uitkomst: veel gemeenten zijn volop bezig met de AMHK-vorming. Zaken als ketensamenwerking, preventiebeleid en kennisontwikkeling rond kindermishandeling verdienen nog meer aandacht.
 lees meer »

 

Gemeenten akkoord met financiering specialistische hulp
 

De algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG heeft op 18 juni ingestemd met de voorstellen voor het financieren van gespecialiseerde hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld. Zo wordt geld afgezonderd voor specialistische hulp aan slachtoffers van eergerelateerd geweld, voor de opvang van mannelijke slachtoffers en komt er een landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating.
 
 lees meer »
 

Visie en praktijk, hoe verbind je ze?

Een jaar is verstreken sinds het verschijnen van ‘Een veilig thuis’, de gemeentelijke visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (op initiatief van de G4). De visie werd alom met instemming onthaald, maar hoe gaat het in de praktijk? Els Kors, beleidsmedewerker in Den Haag,
vertelt in een interview hoe de integrale aanpak in Haaglanden steeds meer vorm krijgt.
 

Rapport Kinderombudsman praktisch richtsnoer

De Kinderombudsman deed onderzoek naar het beleid van gemeenten voor de preventie van kindermishandeling. Het rapport heeft een praktische insteek. ‘Zo weten we waar het goed gaat, waar het beter kan en wat beter moet,’ reageerde de VNG. De Kinderombudsman pleit ervoor dat gemeenten meer de regie nemen. Ze moeten risico-doelgroepen in beeld krijgen en effectieve programma’s inzetten.
 

Handige informatie voor gemeenteraad

Om de regioaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op de kaart te zetten, is het belangrijk om ook de gemeenteraad erbij te betrekken. De VNG (Actieprogramma Lokaal Bestuur) heeft speciaal voor de gemeenteraad een factsheet gemaakt met bondige informatie over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor ambtenaren is deze 'raadgever' een handig vertrekpunt bij het informeren van de gemeenteraad.
 

Kwaliteitsimpuls, alle afspraken op een rij

Wat zijn de afspraken tussen het Rijk, de Federatie Opvang en de VNG om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een kwaliteitsimpuls te geven? Alles staat overzichtelijk in een ledenbrief die de VNG in juni heeft gestuurd aan alle gemeenten. Op basis van deze afspraken stelt staatssecretaris Van Rijn (VWS) structureel €10 miljoen extra beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld.
 
 lees meer » 

 

Een fijne zonnige zomer

Werkmobiel uit. Afwezigheids-assistent aan. Het is (weldra) vakantietijd. Even geen regiovisies, AMHK’s en uitvoeringsplannen. Het team van RegioAanpak Veilig Thuis wenst iedereen een fijne, zonnige zomer. Eind augustus pakken we de draad weer op in de volle bezetting. In de zomerperiode kunt u ons het best bereiken via het informatiecentrum van de VNG, tel. 070 3738393, of kijk op www.regioaanpakveiligthuis.nl
 
RegioAanpak Veilig Thuis. Naar een samenhangende aanpak van geweld in huiselijke kring.
 

Webredacteur | Marjan Arenoe, Marjan@tondeldoosmedia.nl
 
Wilt u op de hoogte blijven? Vanuit het programma zullen we u geregeld informeren over nieuwe ontwikkelingen. U vindt alle informatie op onze website
www.regioaanpakveiligthuis.nl. Bij nieuws en ontwikkelingen die u als belanghebbende moet weten, verschijnt deze nieuwsbrief. Hebt u vragen over uw eigen aanpak? Wilt u ondersteuning of advies bij het opzetten van een regiovisie? Wij helpen u graag. Mail naar info@regioaanpakveiligthuis.nl.
Email Marketing Powered by Mailchimp