Nyhedsbrev  /  Ãšltimas noticias
View this email in your browser

Círculo Empresarial Danés de Barcelona

Vi skaber forretningsmuligheder!  /
Creamos oportunidades de negocio!

Kom til spændende aften med Jussi Adler Olsen

( af nogle kaldet "Kongen af dansk krimi"!)


Sted: Restaurante Principal, Calle Provenca 286, 08008 Barcelona (Sala: Biblioteca)
 
Hvornår: Torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00
Blandt de mange priser kan nævnes De Gyldne Laurbær, og Glasnøglen, og nu en nominering til den store europæiske kriminal-litteraturpris European Crime Fiction Star Award. Ligesom priserne, er kommentarerne om den folkekære Jussi Adler Olsens værker heller ikke beskedne med bl.a. den næsten monarkiske titel Kongen af dansk krimi.
 
Herudover, er Jussis bøger udgivet på ikke mindre end 34 sprog (35 hvis man tæller både kinesisk skrift – og traditionelle tegn med) – heriblandt kan for eksempel nævnes spansk, serbisk og koreansk. Den internationale anderkendelse af hans værker er omfangende og rækker helt fra Danmark til (blandt mange andre lande) Spanien, Kina og Brasilien.
Circulo Empresarial Danes kan derfor med stolthed mellem linjerne invitere til event med forfatteren bag de stjerneprægende bøger om Afdeling Q,; Jussi Adler Olsen. Han vil blandt andet fortælle os, hvordan man forvandler litteratur til en forretning og levevej, og hvordan forretningslivet er i en sÃ¥dan branche. 
Vi mødes kl. 19.00 ved salen ”Biblioteca” på Restaurante Principal, hvor rammerne er sat for Jussis præsentation med det flotte, bogudsmykkede lokale. Efter Jussis oplæg, er der middag, hvor du har mulighed for at høre endnu mere om Jussi, og eventuelt spørge ham ind til hans fremtidige ideer med Afdeling Q....
GÃ¥ ikke glip af denne aften, og meld dig til hos secretario@circulodanes.com senest den mandag d. 21. april.
 
Pris: 10 € for Circulo Danes’ medlemmer og 20 € for ikke-medlemmer.
Sprog: Engelsk

Ven a una tarde emocionante con Jussi Adler Olsen

( .. llamado por algunos "El Rey de la novela negra danesa"!)


Lugar: Restaurante Principal, Calle Provença 286 , 08008 Barcelona ( Sala : Biblioteca )

Cuándo: Jueves, 24 de abril 2014 alas 19:00 horas

Entre los muchos premios podemos destacar Los Laureles de Oro y La Llave de Cristal, y ahora una nominación para el mayor premio  europeo de novela negra European Crime Fiction Star Award. Al igual que los premios, la crítica sobre la obra del popular Jussi Adler Olsen  tampoco es modestadescribiéndole como El Rey de la novela negra danesa.

Los libros de la Jussi se han publicado en 34 idiomas (35 si se tiene en la escritura china y sus signos)  entre los que se pueden mencionar, por ejemplo, español, serbio y coreano. El reconocimiento internacional de su obra es extenso y abarca desde Dinamarca hasta, entre otros muchos países, España, China y Brasil.

Es un orgullo para El Círculo Empresarial Danés invitarles al evento con el autor de los libros de éxito como  Departamento Q ; Jussi Adler Olsen. Entre otras cosas nos explicará  cómo transformar la literatura en un negocio y medio de vida, y cómo es el mundo de los negocios en este sector.
Nos reunimos a las 19:00 horas en la Biblioteca del Restaurante Principal, donde el ambiente es ideal para la presentación de Jussi, al ser una sala decorada con libros. Después de la presentación de Jussi, habrá cena, donde tendremos la oportunidad de saber más acerca de Jussi, y de preguntarle por sus futuras ideas sobre Sección Q ...
No se pierda este evento. Agradeceremos confirmación de asistencia en secretario@circulodanes.com a más tardar el lunes 21 de abril.

Precio: 10 € por asistente para socios del  Circulo Empresarial Danés' y 20 € para no socios.
Idioma: Inglés

Generalforsamling 2014

Inden længe udsender vi indkaldelsen til Generalforsamlingen 2014 for Circulo Empresarial Danes de Barcelona.
 

Asamblea de socios 2014

Próximamente enviaremos la convocatoria para la celebración de la Asamblea Ordinaria de Socios de la Asociación.
Networking med De Europæiske Handelskamre 13. februar 2014
Circulo Empresarial Danes de Barcelona deltog den 13. februar i en uformel sammenkomst for de europæiske handelskamre fra Barcelona. Hertil var medlemmer af både det tyske, belgiske-luxembourg, britiske, danske, finske, franske, italienske samt det svenske handelskammer tilstede.
Sammenkosten blev afholdt på The Gallery Space Hotel i Barcelona, og networking var – som altid til disse sammenkomster – i højsædet.

Encuentro informal cámaras europeas el 13 de febrero del 2014
El Círculo Empresarial Danés de Barcelona participó el pasado 13 de febrero en el encuentro informal de las Cámaras de Comercio Europeas de Barcelona. Asistieron miembros de la cámara alemana, belgo-luxemburguesa, británica, danesa, finlandesa, francesa, italiana y sueca.
El encuentro se celebró en The Gallery Space Hotel  de Barcelona, donde el networking era el objetivo prioritario.
Event med Karen Melchior i samarbejde med Djøf: 20. februar 2014
Circulo Danes og Djøf Spanien afholdte politisk arrangement med kandidat til Europaparlamentsvalget, Karen Melchior, på Europa-Parlamentets kontor i Barcelona. Karen Melchior kom hele vejen til Cataloniens hovedstad for at fortælle os om Europa-Parlamentsvalget til maj i år. Der blev fra Karens side hurtigt lagt op til en interaktiv aften, hvortil de deltagende hurtig greb bolden, og vi fik derfor en fin debat om mange forskellige emner. Vi var bl.a. omkring danskeres tab af demokratiske rettigheder ved at bo i Spanien grundet manglende stemmerettigheder i hhv. Danmark og Spanien, Cataloniens (mulige) uafhængighed samt den svære vej for danskere ind i EU-systemet via concour-testen. Emnerne var præget af de deltagendes forskellige baggrunde samt nationale identiteter. Aftenen blev sluttet af på restaurant Alba Granados med en udsøgt menu.

Evento con Karen Melchior en colaboración con Djøf: 20 de febrero del 2014
El Círculo Empresarial Danés y Djøf España, organizaron un evento político con la candidata danesa a las elecciones del Parlamento Europeo, Karen Melchior, en la sede del Parlamento Europeo de Barcelona. Karen Melchior viajó hasta Barcelona para realizar una charla sobre las elecciones al Parlamento Europeo a celebrar en el mes de mayo. Karen consiguió que la charla fuera interactiva y que los asistentes participaran activamente, consiguiendo un debate interesante sobre diversos temas. Entre otro, se habló de la pérdida de derechos democráticos de los daneses que viven en España debido a la falta del derecho a voto, la posible independencia de Cataluña así como la dificultad para los daneses dentro de la UE vía prueba-concurso. Los temas que se trataron se basaron en los diferentes bases culturales de los participantes y su identidad nacional. El evento finalizó en el restaurante Alba Granados con un buen menú.
Mobile World Congress 24-27 Februar 2014
 
Science Fiction på Passeig de Gracia
 
af Jacob Palle Munch, Partner hos Munch|Strom
 
I forbindelse med det årlige event, i øvrigt verdens største af sin slags, MWB - Mobile World Capital i Barcelona, var Circulo Empresarial Danés inviteret til en særlig tur for diverse Europæiske handelskamre. Undertegnede og David Estrada havde æren af at repræsentere Circulo Danés, og jeg må sige, at med en baggrund i design- og kommunikation, blev det en meget interessant oplevelse; En oplevelse, som understregede, at dét at have “fingeren på pulsen” har fået helt nye dimensioner.
 
Turen, som meget passende blev kaldt MOBILE READY, var et initiativ i forbindelse med selve kongressen, der hvert år trækker hele mobilteknologi-branchen til Barcelona - dette for at vise, hvordan mobilteknologi kommer til at påvirke vores hverdag i fremtidens offentlige rum, på museer og på shoppingturen. I samarbejde med kendte brands, med butikker på bl.a. Passeig de Gracia, var der således forskellige eksempler på, hvad der for få år siden gik under kategorien science fiction, og hvilket i dag er her lige foran os - hvis man da ellers har en smartphone og er lidt techie…
 
Eftermiddagen startede ved Palau Robert, hvor vi blev udstyret med høretelefoner, og så fik vi ellers besked på at holde smart-phonen klar til nye shopping oplevelser. Anført af vores guide blev vi informeret om Barcelonas rolle på verdenskortet inden for mobilteknologi-industrien; -
imponerende som Barcelona har taget føretrøjen og afholdt kongressen i nu over fem år trods skarpe forsøg fra bl.a. Berlin, Milan, Amsterdam og diverse Asiatiske storbyer.
 
På den guidede tur blev vi inviteret indenfor hos bl.a. LOEWE, MONT BLANC, RABAT, SANTA EULALIA, FUREST, GEOX og DESIGUAL. Disse præsenterede forskellige måder at shoppe på via mobilteknologi, Google Glasses, interaktive displays, der reagerer på bevægelser (sikkert noget filmnørder kan huske fra Minority Report), bestilling af varer via fotografi af produkter, og - sidst men ikke mindst - hos Gaudis perle Casa Batlló til en virtuel tur med fremtiden i hånden (i form af en tablet) og tilbage til datidens Casa Battló – dette værende det absolut mest kulturelt interessante del af turen.
 
Turen sluttede af med et glas Cava hos Telefónicas butik, vis installationer huser kongressens Innovation Showroom MWCentre, til lidt networking og information om fremtidens teknologi. Vidste i f.eks. at hvert minut er der en eller anden der uploader en app til enten Android eller Iphones (iOs)?…
 
Vi håber på et lignende arrangement til næste års Mobile World Congress, ét sølle kalenderår er jo et lysår i smartphone industrien og, som tendensen peger på, også i interaktiv og mobil marketing.
 
Mobile World Congress 24 al 27 de febrero del  2014

Ciencia Ficción en Paseo de Gracia

Por Jacob Palle Munch, Socio de Munch|Strom

En relación al evento anual del Mobile World Congress en Barcelona, por cierto el mayor evento mundial de este tipo, se invitó al Círculo Empresarial Danés , como miembro de las Cámaras Europeas, a una expedición. Un servidor y David Estrada tuvimos el honor de representar al Círculo Empresarial Danés, y a nivel personal teniendo en cuenta mi profesión en diseño y comunicación, he de indicar que fue una experiencia muy interesante, y en la cual he adquirido nuevas dimensiones a pesar de dedicarme profesionalmente.

La excursión llamada de forma muy acertada MOBILE READY fue una iniciativa relacionada con el congreso que cada año agrupa a toda la industria de tecnología móvil en Barcelona, con el fin de mostrar cómo la tecnología móvil va a influir en nuestro día a día en los espacios públicos, museos o tiendas. En colaboración con marcas conocidas, con tiendas entre otro del Passeig de Gracia, pudimos ser testigos de diversos ejemplos, los cuales pocos años atrás eran enmarcados en la categoría de Ciencia Ficción, así como aquello que ya existe, si se tiene un Smartphone y es aficionado a la tecnología.

La excusión se inició por la tarde en el Palau Robert, donde nos entregaron unos auriculares y nos solicitaron tener el Smart-phonen preparado para nuevas vivencias en compras. Tutelados por nuestro guía se nos informó del papel de Barcelona a nivel mundial en la industria de la tecnología móvil. Es impresionante como Barcelona se ha puesto a la cabeza y organizado el congreso durante más de 5 años a pesar de los intentos de entre otro Berlín, Milán, Ámsterdam y otras grandes ciudades asiáticas.

En la excursión guiada fuimos invitados a entrar en LOEWE, MONT BLANC, RABAT, SANTA EULALIA, FUREST, GEOX y DESIGUAL, donde nos presentaron diversos modos de comprar a través de la tecnología móvil, gafas Google, pantallas interactivas que reaccionan al movimiento (seguro que algunos cinéfilos recuerdan la película El Informe de la Minoría), encargar productos a través de fotografías de los mismos. Por último, y no menos interesante,  estuvimos en la Casa Batlló de Gaudí, donde nos ofrecieron una visita virtual del futuro (en forma de Tablet) para regresar al presente. Esta fue la parte cultural más interesante de la excursión.

Finalizamos con una copa de Cava en la tienda de Telefónica, cuyas instalaciones visten la sala de exposición del Centro de Innovación del Congreso, un simple año natural representa un año luz en la industria de los Smartphone, y la tendencia es que también lo sea para el mercado interactivo y móvil.
FC Barcelona – Aalborg Håndbold 29. Marts 2014
Lørdag den 29. marts, trodsede Circulos medlemmer det usædvanlige blæsende forårsvejr, og tog til håndboldkamp mellem FC Barcelona og Aalborg Håndbold. Selvom det nok lå en smule i kortene, vandt Barcelona stort over de danske Aalborg-drenge, som var rejst sydpå for at spille på Palau Blaugrana i Barcelona. Dog gav Aalbog det bedste de kunne, og formåede at være bagud med manér.
 
Balonmano FC Barcelona – Aalborg 29 de marzo 2014
El pasado sábado 29 de marzo, varios miembros del Círculo Empresarial Danés desafiando un inusual viento primaveral asistieron al evento de balonmano entre el FC Barcelona y Aalborg para el partido de vuelta de octavos de la champions. Todo apuntaba a que el vencedor sería el FC Barcelona, debido al resultado favorable de la ida, cosa que ocurrió. No obstante los jugadores del Aalborg viajaron a Barcelona para jugar en el Palau Blaugrana y dieron lo mejor de sí con un buen juego.
Copyright © 2014 Circulo Empresarial Danes de Barcelona, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp