VPE nieuwsbrief
Volg de VPE agenda

NB: De bereikbaarheid van het VPE kantoor is tijdelijk gewijzigd. Klik hier voor de omleidingsroute. 
Coach tip 4
Creëer een veilige leerruimte

Als je als leider je mensen wilt zien ontwikkelen dan kan je niet zonder een veilige omgeving.
Veiligheid is nodig om te kunnen leren, omdat leren een kwetsbaar proces is. Ga aan de slag met de volgende vijf stappen, klik daarvoor op deze link. 

Vertel me wat je van deze tip vindt of wat je ermee gedaan hebt via michiel@andersdenken.nu. 
(Michiel Santman, voorganger in Shelter Haarlem en coach vanuit  'Anders denken' )
Onderzoeken
Dit voorjaar zijn er twee belangrijke onderzoeken waarvoor wij uw aandacht en medewerking vragen. 

Hoop voor de kerk in Syrië en Irak
Missie Nederland (voorheen EA-EZA) en de Raad van Kerken voeren dit voorjaar met een aantal organisaties een campagne rond het thema "Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak". Een campagne die aandacht vraagt voor de rampzalige situatie in deze twee landen, in het bijzonder van de christenen en minderheden. Vooruitlopend daarop doen deze organisaties een onderzoek onder alle kerkelijke denominaties. Klik hier om naar de enquête te gaan.  

Armoedeonderzoek 2016
Het Armoedeonderzoek 2016 is een initiatief vanuit het Knooppunt Kerken en Armoede, een projectalliantie van een aantal kerkgenootschappen. Dit onderzoek heeft tot doel:
1.  Het in beeld brengen van de totale omvang van de diaconale hulp vanuit kerken en geloofsgemeenschappen aan mensen in armoede en de (nieuwe) wijze waarop ze dit organiseren.
2.  Het biedt inzicht in de oorzaken waarom (groepen) mensen in de knel raken zodat kerken en geloofsgemeenschappen hierover in gesprek kunnen gaan met overheden en andere maatschappelijke organisaties.
- Informatiebrief over het Armoedeonderzoek
Online Onderzoeksformulier
Open the Gate
Zaterdag 2 april is de derde editie van de Open the Gate conferentie, dit keer in Heerhugowaard. Bedoeld voor jongerenwerkers met een missionair hart. Met o.a. Karim Landoulsi en Walter Alderen (Baan7). Boeiende sprekers, inspirerende workshops; een dag van toerusting en fellowship. Meld je nu aan via openthegate.nl.
De vervolgde kerk ontmoeten is het thema van de Open Doors predikantendag- en reis van 2016. De predikantendag vindt plaats op 25 mei en is speciaal voor predikanten, voorgangers en gemeenteleiders om een vervolgde collega te ontmoeten. Dit jaar is dat een pastor uit Bangladesh; tevens de bestemming van de predikantenreis in 2017.
In juni vertrekt een delegatie predikanten en voorgangers naar Egypte. Sven Leeuwenstein (Open Doors): “In Egypte staan verschillende ontmoetingen gepland met kerkleiders daar. Zij gaan vertellen hoe het is om leiding te geven aan een gemeente die wordt vervolgd.” Aanmelden voor de predikantenreis kan tot 26 april 2016 via www.opendoors.nl/reizen. Meer info kun je opvragen via predikant@opendoors.nl.
Boekpresentatie
Na uitgebreid onderzoek heeft Cees van der Laan een boeiend en rijk geïllustreerd boek geschreven over het leven en werk van Moesje Alt. Een vrouw wiens impact groot is geweest voor de groei van de Pinksterbeweging in zowel Indonesië als in Nederland. Morgenavond, vrijdag 1 april, vindt de eerste boekpresentatie plaats in het gebouw van de Vluchtheuvel de Pinksterzending in Arnhem. Opgave hiervoor is gewenst. Zie voor meer info de VPE website.
Al Massira trainingen
Al Massira verzorgd op 4 en 11 juni trainingen ten behoeve van het gebruik van het Al Massira cursusmateriaal. De Al Massira cursus is gericht op de Arabisch sprekenden die bijeenkomen in gespreks/vriendengroepen. Het is een reis langs alle levensvragen, een wandeling met de profeten en een ontmoeting met Jezus. Al Massira helpt de cursist een getuige van Jezus te zijn voor vrienden uit het Midden-Oosten, Afrika en Azië. Deze cursus en training wordt van harte aanbevolen voor  hen die een hart voor vluchtelingen hebben en hen willen bereiken met het evangelie. Klik hier voor meer info.
 
Copyright © 2016 VPE, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp