VPE Nieuws
Coach tip 2:
Gebruik meer LSD! 

Een eenvoudige tip om je luistervaardigheden als leider te vergroten is de afkorting LSD. Dit staat voor Luisteren, Samenvatten en Doorvragen. Een eenvoudige actie met een enorme impact.

Iedereen wil zijn verhaal kwijt, maar waar is de leider die echt bereid is te luisteren? Voeg eens samenvatten en doorvragen toe aan het luisteren.
Samenvatten wat die ander zegt: ‘heb ik het goed begrepen dat…’, ‘wat je eigenlijk zegt is…’.
Voordeel hiervan is: je blijft dichtbij het verhaal van die ander en het versterkt de communicatie. Samenvatten zorgt er ook voor dat je het gesprek kan structureren en leiden. Ik zet dit in bij mensen die lang van stof zijn.
Doorvraag vragen-zijn: ‘vertel daar eens wat meer over’ of ‘als ik het goed begrijp dan…?’. Het luisteren naar een ander wordt op deze manier verdiept. Degene die vertelt voelt zich bijzonder gehoord.
Probeer het eens: luisteren, samenvatten en doorvragen.

Vertel me wat je van deze tip vindt of wat je ermee gedaan hebt via michiel@andersdenken.nu. 
(Michiel Santman, voorganger in Shelter Haarlem en coach vanuit  'Anders denken'
 )

Michei

De VPE in het nieuwe jaar
Een nieuw jaar is begonnen, ook voor de VPE als kerkgenootschap en beweging. Wat kunt u in 2016 zoal van de VPE verwachten? Het leidersteam van de VPE is samen met de mensen van het kantoor actief bezig om een aantal landelijke en regionale bijeenkomsten te organiseren, waaronder de regiotour, twee Masterclasses gericht op leiderschapsontwikkeling en gemeenteontwikkeling en de algemene ledenvergaderingen. Ook zullen er vele contactmomenten zijn met VPE landelijke leiders en de lokale gemeenten voor advies, ondersteuning en bemoediging, zijn er gesprekken en de daaruit vloeiende acties met organisaties en landelijke kerkgenootschappen in het land, gesprekken met de overheid en de christelijke politieke partijen, bezoek bij de koning, In Church Academy verder tot ontwikkeling brengen, etcetera. Blijf ook dit jaar van alle informatie op de hoogte via onze nieuwsbrieven, facebookpagina en website en bezoek vooral ook de VPE dagen!
Nieuwjaarsreceptie
De VPE zal in het bredere verband van Conquest (beweging waarin landelijke leiders van bewegingen elkaar ontmoeten en waar de VPE deel vanuit maakt), RAN en Heartlink een nieuwjaarsreceptie houden op vrijdag 22 januari 2016 in Harderwijk (Zuiderzeepad 3, 3844 GE). We nodigen u van harte uit om te komen en zien er naar uit u te ontmoeten. De nieuwjaarsreceptie zal van 10:30-15:00 uur zijn.

 

Masterclass Leiderschapsontwikkeling
Op zaterdag 16 april biedt de VPE een inspirerende masterclass aan met onderwijs over hedendaagse leiderschapsissues en praktische toerusting voor de gemeenteleider. Het onderwijs en toerusting wordt gegeven door zeer ervaren en erkende leiders. U kunt zich nu al opgeven! Lees hier meer.
Regiotour met VPE landelijk leidersteam
In 2016 zal het VPE landelijk leidersteam een regiotour houden. Het programma bestaat uit inspirerend onderwijs over cultuurontwikkeling in de gemeente, een bespreking van een mogelijk lidmaatschap bij de Raad van Kerken en een presentatie van de resultaten, waaronder het VPE DNA-document en de aangepaste geloofsbelijdenis, van de werkgroep VPE DNA. De stukken zullen binnenkort op de website geplaatst worden. Tijdens de tour is er ruimte voor reacties, gesprek en ontmoeting. Kijk voor meer informatie over data en locaties op de VPE website.
BRIM-subsidie
voor monumentale kerken. De overheid komt met de instandhoudingssubsidie (BRIM) tegemoet in de onderhoudskosten van monumenten. Het gaat om sober en doelmatig onderhoud over een periode van 6 jaar, op basis van een instandhoudingsplan. Wanneer u als gemeente in het bezit bent van een monumentaal gebouw, kunt u een aanvraag indienen tussen 1 februari en 31 maart 2016 via www.monumenten.nl.
 
Copyright © 2016 VPE, All rights reserved.
Email Marketing Powered by Mailchimp