Copy
www.lwoe.nl
header beeld nieuwsbrief SWV voorjaar 2017

Beste relatie,

 
Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie is al jaren in heel Nederland actief met begeleiding bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen met epilepsie. Met deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden van onze activiteiten en expertise op dit gebied.

Met vriendelijke groet,
namens het LWOE,

Marian Fenenga
Ingeborg Westerhof-Veerman
promo beeld

LWOE op Hét Congres


Voor leerkrachten en docenten is het belangrijk om te weten welke gevolgen epilepsie kan hebben op het leerproces van de leerling en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op Hét Congres was het LWOE aanwezig om informatie te geven aan iedereen die in het werkveld betrokken is bij leerlingen met epilepsie.

Papendal was vrijdag 25 november 2016 dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij onderwijs aan leerlingen die extra aandacht en ondersteuning nodig hebben. Onderwijskundig begeleiders van het LWOE waren deze dag aanwezig om bekendheid te geven aan hun werk.

Door budgetfinanciering is het LWOE in staat om in heel Nederland leerlingen met epilepsie en een onderwijsondersteuningsvraag te begeleiden. Vorig schooljaar heeft het LWOE 1880 leerlingen begeleid en komend schooljaar zullen dit er naar verwachting ruim 2000 zijn.

Daarnaast is het overdragen van kennis over leer- en gedragsproblemen bij epilepsie, een belangrijke doelstelling. In dit kader geeft het LWOE epilepsievoorlichting aan schoolteams of samenwerkinsverbanden. Ook is in het LBBO-blad van november 2016 een artikel gepubliceerd van Loretta van Iterson (gedragswetenschapper bij het LWOE) over hoe het geheugen werkt bij kinderen met epilepsie, een veelvoorkomend probleem bij epilepsie. Op onze website vindt u blogs over allerlei onderwerpen rondom epilepsie en over het werk van onze onderwijskundig begeleiders. Hieronder alvast twee blogs die wellicht interessant voor u zijn.

Wanneer u een ondersteunigsvraag heeft, kunt u dit kenbaar maken door het invullen van een aanvraagformulier op onze website. Andere vragen kunt u mailen naar info@lwoe.nl

Een blog van Karin Luymes
Heeft epilepsie invloed op gedrag van kinderen?


Epilepsie kan wel degelijk invloed op het gedrag hebben maar dit is lang niet altijd het geval. De meeste kinderen met epilepsie die dankzij medicijnen aanvalsvrij zijn, zijn op straat of op het schoolplein niet van kinderen zonder epilepsie te onderscheiden. Kinderen die ondanks medicatie niet aanvalsvrij zijn, hebben meer kans om zich anders dan leeftijdgenoten te gedragen.
portret Karin Luymes
Door de eerste aanvallen kunnen kinderen onzeker en angstig worden. Onzeker, doordat zij door een aanval de aansluiting op de omgeving missen. Angstig, omdat zij hun lichaam niet meer kunnen vertrouwen; elk moment kunnen zij weer door een aanval overvallen worden waar ze soms ook nog pijn aan overhouden. Het is begrijpelijk dat je daar onzeker en angstig van wordt... Lees verder

Een blog van Ria Koerhuis
De hulpvraag van de leerling in beeld met het foto-interview


Daan krijgt op de leeftijd van 10 jaar epilepsie. De onverwachte tonisch-clonische en complex partiële aanvallen hebben veel impact op het leven van Daan. Zowel thuis als op school zijn er veel zorgen. Gelukkig verminderen de aanvallen met medicatie.
De leerkrachten op school hebben veel hulpvragen. Eerst vooral over de epilepsie zelf en hoe om te gaan met de aanvallen. Daarna ook over de invloed van de epilepsie en het gebruik van medicatie op het cognitief en sociaal-emotioneel functioneren van Daan.
portret Karin Luymes
Om de hulpvragen over de epilepsie te beantwoorden verzorg ik een teamvoorlichting over epilepsie en we maken een aanvalsprotocol waarin beschreven staat hoe er moet worden gehandeld als Daan een aanval heeft. Dit maakt dat de leerkrachten meer weten over epilepsie en hoe ze moeten handelen... Lees verder
Copyright © 2017 Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie / De Waterlelie, All rights reserved.uitschrijven voor de nieuwsbrief