Copy
View this email in your browser
Aldersvennlig Norge

Nyhetsbrev – følg oss på Facebook!

April 2020

Foto: Eivind Senneset, Universitetet i Bergen

Har du sett denne?

Fast på jakkeslaget til både statsministeren, kronprinsen og kulturministeren henger det en liten, rund og fargesterk pin. Den er det mange som er nysgjerrige på hva egentlig representerer. Svaret er at nålen symboliseres de 17 bærekraftsmålene til FN.

Hva har det med aldersvennlighet å gjøre, tenker du kanskje.

Bærekraftsmålene forbindes ofte med klima. Men de omfatter så mye mer. Det snakkes mye om bærekraftig utvikling og om bærekraftig velferd. En bærekraftig utvikling består av tre dimensjoner: økonomi, miljø og sosiale forhold.

Vi lever lenger, vi blir flere eldre og er friskere – det er en suksesshistorie og er et av våre viktigste helsemål. Samtidig blir vi færre yrkesaktive nordmenn som står bak hver pensjonist. Dette blir ofte presentert som en trussel mot velferdsstaten og en utfordring for helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

I disse tider blir betydningen av bærekraftig utvikling enda viktigere for oss som samfunn. Når koronakrisen er over og vi skal tilbake til normalen, handler det om å få økonomien, næringslivet, arbeidsplasser, lokalsamfunn, helsevesen og velferd opp og stå. Kanskje må vi justere forventningene våre til hva det offentlige skal stille opp med for oss?

Et aldersvennlig samfunn handler blant annet om gode og trygge lokalsamfunn med boliger som er gode å bli gamle i, hvor vi kan være aktive og greie oss selv mest mulig og får bidratt med våre ressurser. Derfor er arbeidet for et aldersvennlig Norge en selvfølgelig del av arbeidet med en bærekraftig utvikling.

– Du vil vel ha en aldersvennlig kommune?

Hør Trude Drevland fortelle hva vi har å tjene på aldersvennlige lokalsamfunn.
Foto: Sabine van Erp, Pixbay

Vi må snakke med, ikke bare om, risikogruppen

Den største delen av risikogruppen for covid-19 er våre eldre. Mange i denne gruppen er ikke på nett og får dermed heller ikke med seg viktig informasjon om helsemyndighetenes råd og symptomer på sykdom. Men de hører på radio, ser på TV og får meg seg en løpende strøm av negative nyheter om at de er gruppen med størst sannsynlighet for et alvorlig sykdomsforløp.

Mange i risikogruppen er enslige med et begrenset sosialt nettverk. Kafeen, eldresentret, dagsentret og frivilligsentralen er stengt. De tør ikke gå ut. Hverdagen er totalt forandret.

Norge er i dugnadsmodus, og som en del av dugnaden må vi sørge for at de eldre ikke bare blir holdt unna smitte, men også at de har noen å snakke med. De må få relevant og balansert informasjon, og de må få tryggheten tilbake.

I mange kommuner er det iverksatt gode tiltak rettet mot enslige eldre. Det er Gunn Zakariassen i Fauske kommune et godt eksempel på. Hun ringer til alle kommunens eldre. Alle i dagens samfunn har telefon. La oss ta den i bruk slik noen kommuner og frivillige organisasjoner har gjort. Dette kan gjøres enten ved å henvende seg til kommunen eller en frivillig organisasjon, eller at vi individuelt tar opp telefonen og ringer venner, kolleger og familie. Har du noen i ditt nabolag, en tidligere kollega, en gammel venn eller en nær eller fjern slektning som kanskje sitter alene? Slå på tråden! Det koster så lite, men gjør så utrolig mye.

Vi må ikke bare snakke om risikogruppen, vi må også snakke med dem. Dette er helt avgjørende i et aldersvennlig Norge. 

Avlyst: Nasjonal konferanse for et aldersvennlig Norge

På grunn av situasjonen med koronavirusutbruddet har Helsedirektoratet og Aldersvennlig Norge besluttet å avlyse den nasjonale konferansen for et aldersvennlig Norge som var planlagt på Gardermoen 13.–14. mai.

På nåværende tidspunkt har vi dessverre ingen oversikt om og når konferansen eventuelt kan la seg gjennomføre.

Følg med på Facebook-siden vår for videre oppdateringer. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål.

Foto: Armennano, Pixabay 

Vi ønsker alle våre abonnenter god påske!

Denne påsken blir nok litt annerledes for de fleste. Men det åpner kanskje for nye muligheter til å være sammen på andre måter og holde mer digital kontakt med venner og familie.

Vi kommer tilbake med et nytt nyhetsbrev før sommeren.

Inntil da: Vask hendene, hold avstand og hold ut.

KONTAKT:
Ingrid Køhler Knutsen
Helsedirektoratet
+47 402 26 475
aldersvennlignorge@helsedir.no
Aldersvennlig Norge på Facebook
Aldersvennlig Norges nettside
Email
YouTube


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Aldersvennlig Norge · Postboks 220 Skøyen · Oslo, 0213 · Norway

Email Marketing Powered by Mailchimp