Copy
Nieuwsbrief 9 (jan-feb-mar)
www.GrootHeers.be

Nieuwsbrief 09

Heers

Pater Simon (Matheus) Melon.
Romanus Melon werd geboren te Heers op 28 februari 1858 en is overleden te Heers op 18 juli 1924. Hij huwde te Heers op 4 april 1894 met Marie Clementine Budo welke geboren werd te Heers op 2 juli 1871 en er overleed op 28 december 1946. Romain was smid van beroep terwijl Marie het huishouden deed.
Samen hadden ze 9 kinderen waaronder Matheus.
Matheus werd geboren te Heers op 10 april 1901 en is overleden te St Truiden op 6 december 1974. Hij werd begraven te Heers op 10 december 1974.
Naar de missies in Congo
Matheus besloot in te treden in de orde der Minderbroeders te Tielt op 11 september 1920 en kreeg de kloosternaam Simon, een jaar later legde hij zijn tijdelijke professie af om 3 jaar later, te Rekem, zijn eeuwige professie af te leggen.
Lees meer...
Monographie der Gemeente Hex gedurende den oorlog 1914-1918 Heks

Nieuw boek van Heemkunde GrootHeers

Monographie
der Gemeente Hex
gedurende den oorlog
1914 - 1918

Door Gerard Vanwinkel

 
Bestellen via mail bij Tony Ruison
Prijs 10 € + 2 € verzendingskosten te storten op rek.nr BE09 8508 3851 2757
www.heemkundeGrootHeers.be
 


Heers
 
H. Maria Micaëla Desmaisières.
Wanneer je in de zoekbalk van Google “Desmaisières” intikt dan verschijnen er 8670 resultaten. Het is opvallend dat vele van die resultaten verwijzen naar de Heilige Maria, Micaela Desmaisieres zonder weinig of geen verwijzing te maken naar andere familieleden van de adellijke familie waarvan zij deel uitmaakte.
Ik ben op zoek gegaan naar een eventuele familieband tussen de heilige zuster en de laatste bewoners van het kasteel van Heers omdat er:

1. in de bidkapel van het kasteel links van het koor in de St.- Martinuskerk een prachtig glasraam is geplaatst met onderaan de vermelding
“EN SOUVENIR DE LA PREMIERE COMMUNION - DE MON PETIT FILS VICOMTE DESMAISIERES”

2. in de voornamen van burggraaf Michel Desmaisières een verwijzing is naar het H. Sacrament (Michel du Saint Sacrement);

3. in de voormalige kapel in het kasteel 2 afbeeldingen van de heilige zuster ophingen       Lees meer ...

Drukkerij Jan Van Straelen -  Coune te Kortessem, in de Dorpstraat Rukkelingen
 

100-jarige Jozefina-Maria Schoumans

Op 27 augustus 1933 zal Marie Josephina Schoumans, gevierd worden in Rukkelingen Loon. Zij werd geboren te Wellen op 11 januari 1833 en huwde op 20 april 1856 met varkenskoopman-landbouwer Martinus Suelze. Ze bleven kinderloos.
In 1905 vierden ze met een grote feestelijkheid hun gouden jubeleum.
Tijdens de wereldoorlog in het voorjaar van 1916 kregen ze wegens hunne  welstand, bezoek van dieven, die hun een vet varken, kiekens en war mondvoorraad afhandig maakten.
Enkele maanden nadien werd moederke, zoals Josephina genoemd werd, gewekt in haar slaap door inbrekers. Onbevreesd sprong ze op kleedde zich aan en ging onmiddellijk naar de benedenplaats, waar ze oog in oog kwam te staan met 8 ruwe kerels. Bij haar verschijning hielden ze de kamerdeur dicht en namen ze het geld ...

Lees meer...


Gutschoven

Zuster Lutgarde - Adéle Marschal

In onze kleine Haspengouwse dorpjes ( 150 tot 450 inwoners ) waren priesterwijdingen en intredes in een klooster markante zeldzame gebeurtenissen.
In het fotoarchief van mijn toenmalige dorpsgenote, Anneke Nossin (echtgenote van Adèle haar broer, Jean Marschal) vond ik foto’s van de intrede van haar schoonzus Adèle Marschal bij de Zusters Klarissen te Tongeren.
Heel wat familieleden waren bij deze intrede op hun paasbest gekleed aanwezig
 
Lees meer...
Gutschoven

Mieke van Janneke.
Wie Mieke was ? Wel uren in liet ronde zouden de kleinste bengels u haar hebben aangewezen Vroeger waren zij en Janneke immers steeds te samen op weg; totdat voor enkele jaren, Janneke, na een pijnlijke ziekte het tijdelijke met het eeuwige verwisselde. Mieke werd geboren te Groot-Gelmen terwijl Janneke het levenslicht
zag te Wellen. (Tussen haakjes gezegd : hij was erg kwaad, wanneer men Wellen het dorp der Bokkenrijders noemde.)
Janneke en Mieke waren twee arme sukkels die zonder enig bezit door de wereld geraakten. Kort na hun huwelijk verbleven .ze te Helshoven in de oude kluis; (n.v.d.r.;de oude kluis werd in 1925 afgebroken)  waarna zij zich te Gutschoven vestigden in het klein huisje van Lowie van Madame zaliger.
Lees meer...
Collectiedagen

 

Heers - Veulen

Collectiedagen 28-29 maart 2015
Bent u nog in het bezit van memorabilia van WO I: foto’s, medailles, brieven, postkaarten,… Kent u nog verhalen van wat uw voorouders in die tijd hebben meegemaakt?

Op onze collectiedag in het buurthuis van Veulen kan je voorwerpen, foto’s, brieven of andere herinneringen in verband met WO I meebrengen en "hun verhaal vertellen". Specialisten helpen je bij het interpreteren van de voorwerpen en geven advies over goede bewaring. Na registratie neemt u de voorwerpen en documenten uiteraard weer mee naar huis.

Lees meer...


Copyright © 2015 HEERS en zijn 12 kerkdorpen, All rights reserved.