Copy
Nieuwsbrief 12 (apr-mei-jun)
www.GrootHeers.be

Nieuwsbrief 12

Horpmaal

De gekende pastoors

Het kapittel St-Martinus van Luik had het recht de pastoors te benoemen en de tienden te heffen, waarschijnlijk was dat recht een deel van de eerste dotatie van deze collegiale kerk.
De oudste vermelding die van Horpmaal gemaakt wordt dateert in een charter -blad perkament waarop akte is geschreven die ter bekrachtiging is bezegeld- van 1181.
Het kapittel had eveneens een rentehof te Horpmaal, de rente en de twee derden der tienden waren een verplichting het aan dit hof te betalen waarna dit werd overgemaakt aan de kanunnikkoster van het kapittel St-Martinus, reeds vóór 1230, met de overige opbrengsten werden besteed voor de aanschaf van kaarsen en andere voorwerpen, maar in dat jaar keerden de opbrengsten terug naar het kapittel ingevolge een contract met de kanunnikkoster..

Lees meer...
Monographie der Gemeente Hex gedurende den oorlog 1914-1918 Heks

Nieuw boek van Heemkunde GrootHeers

Monographie
der Gemeente Hex
gedurende den oorlog
1914 - 1918

Door Gerard Vanwinkel

 
Bestellen via mail bij Tony Ruison
Prijs 10 € + 2 € verzendingskosten te storten op rek.nr BE09 8508 3851 2757
www.heemkundeGrootHeers.be
 


Mettekoven

De school - hoe het vroeger was

Mijn vader was er de eerste onderwijzer – mijn broer was er de laatste. Het schoollokaal werd nadien een “cultureel centrum”, waar o.a. de  koffietafel na een begrafenis kan doorgaan. Het schoolhuis wordt nu bewoond door 8 Poolse seizoenarbeiders.
Lees meer...


Heers

Rouwschild Antoine Desmaisiéres

Antoine Edouard Gaetan Corneille Marie Joseph Burggraaf Desmaisieres
– geboren in Perk op 10/09/1903
– overleden in St.-Truiden op 09/01/1971 en begraven in het familiegraf in Heers

Deze burggraaf huwde op 10/06/1927 in Sevilla met dona Maria del Carmen, Josepha, Tecla de Rojas y Solis.
Lees meer...

Heks

Over Heks

Oudste vermelding als Herxe (1174); vanaf XVI Hex.
Gemeente in Droog-Haspengouw. Heuvelachtig landschap, met als hoogste punten de beboste Zalenberg (120 m) en het Magneebos (115 m) in het O. van de gemeente, en als laagste gedeelte de vochtige vallei van de Herkebeek (65 m) in het gehucht Broek in het W.; het Z.O. gedeelte wordt ingenomen door akkers. De gemeente wordt gekenmerkt door twee voor Vlaanderen grote boscomplexen
Lees meer...
Copyright © 2016 HEERS en zijn 12 kerkdorpen, All rights reserved.