Copy
Rozhýbme svet dobrom - ponuka eRka pre prácu s deťmi vo farnosti 2013/2014.
Rozhýbme svet dobrom


Október'13: Všímavosť
Detský čin pomoci 2013

"Neváhajte pomáhať druhým."
(Svätý Otec František)

Začíname s čnosťami

Stretká v novom školskom roku začíname s čnosťami. Zvolili sme si rocnú tému Rozhýbme svet dobrom. Ide o motiváciu pre deti rozhýbať, ovplyvniť, meniť ich spoločnosť, a teda svet v ktorom žijú. V septembri nám to pekne ukázali deti z Hlohovca, ktoré boli odvážne a vyšli do ulíc, aby propagovali Deň bez aút.

Detský čin pomoci

Je celoslovenská kampaň motivujúca deti v mesiaci október k skutkom nezištnej pomoci. Zapojte sa.

TV čnosti

30.9. o 17.30 budeme na TV Lux v relácii Deti v spoloČNOSTI rozprávať na tému Odvaha a Všímavosť. Sleduj akčné deti z Hlohovca.

TIP pre rodičov

Ponúkame vám tip na knižku Ľubomíra Stančeka - Čnosti, ktorú nájdete celú online

Čo nás čaká?

Okt.: VŠÍMAVOSŤ
Začni prvý a zapoj sa do Detského činu pomoci

Nov.: SRDEČNOSŤ
Prejav svoju blízkosť a daruj pozdrav počas Dňa pozdravov

2.11.: Sviečka za nenarodené deti
Ucti si deti, ktoré sa nemohli narodiť spomienkou a modlitbou pri sviečke.

Dec.: SPRAVODLIVOSŤ
Aj deťom s postihnutím v Afrike prináležia ľudské práva. Zapoj sa do Dobrej noviny.
Buďte s nami :-)
Objednaj si Rebrík
Objednaj si Lusk

Podeľte sa o tento newsletter

Copyright © eRko 2013
Naša mailová adressa: erko@erko.sk
Ďakujeme za Tvoju službu pre deti v eRku.