Copy
Rozhýbme svet dobrom - ponuka eRka pre prácu s deťmi vo farnosti 2013/2014.
Rozhýbme svet dobrom
www.eRko.sk

YouTube kanál eRko - HKSD

eRko na Facebooku

@eRkoHKSD na Twitteri
December'13: Spravodlivosť
Dobrá novina
"Spravodlivosť je pravda v akcii.“
(Disraeli)

"Uskutočňuje sa úsilím o pravdivé spoznanie toho, čo komu patrí, a následným konaním podľa toho.“
(Donald DeMarco, Milan Bubák- Čnosti)
foto z metodického materiálu DN 19. ročník

Spravodlivosť

Čnosť mesiaca december je pre nás dôvodom pre zapojenie sa do Dobrej noviny. Uvedomujeme si, že je spravodlivé, aby aj ľuďom v Afrike bolo priznané právo na vzdelanie, zdravotnícku starostlivosť a dôstojný život. A to zvlášť deťom s postihnutím.

Spravodlivosť na stretkách
Snažte sa rozvíjať spravodlivosť aj na svojich stretkách. Vypracované aktivity na december so zameraním na túto čnosť nájdete okrem Rebríka aj v časopise Lusk 142 (stretko s názvom Krajina - nekrajina) a materiáloch Dobrej noviny k 19. ročníku..

End exclusion

Rovnaký meter na každého

S týmto heslom pôjdeme koledovať v 19. ročníku Dobrej noviny. Deti spoznajú príbeh Kevina z Kene a koledovaním budú môcť prispieť k spravodlivejším podmienkam pre deti v Afrike.
Obálka Rebríka

List prezidentovi

Deti sa v decembrovom Rebríku dočítajú o Dobrej novine a tiež o aktivite mesiaca - liste prezidentovi. Deti budú informovať nášho pána prezidenta o tom, ako pomáhajú prostredníctvom Dobrej noviny deťom v Afrike.
Logo TV Lux

TV čnosti

Vysielame 25.11. (pondelok) o 17:30. Do relácie prídu eRkári z Považskej Bystrice a Hvozdnice. Ako prežili Medzinárodný deň pozdravov? Ako sa chystajú na koledovanie? Programový koordinátor Dobrej noviny, Janči Grenčík, predstaví myšlienku jej 19. ročníka. Príde aj Monika Urdáková, ktorá priblíži čnosť spravodlivosť v súvislosti s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Zapojte sa do relácie mailom, SMS alebo cez Facebook TV Lux. Repríza relácie bude v utorok o 21.55, stredu o 7.40 a vo štvrtok o 12.55. 
November 22

Čo nás čaká?


Dec.: SPRAVODLIVOSŤ
Aj deťom s postihnutím v Afrike prináležia ľudské práva. Zapoj sa do Dobrej noviny.

Jan.: TVORIVÁ ŠTEDROSŤ
Je to čnosť radujúcich sa z dávania. Námet na stretko nájdeš v Lusku 142, str. 12.
Buďte s nami :-)
Objednaj si Rebrík
Objednaj si Lusk

Podeľte sa o tento newsletter

Copyright © eRko 2013
Naša mailová adressa: erko@erko.sk
Ďakujeme za Tvoju službu pre deti v eRku.