Copy
View this email in your browser
List od riaditeľa nadácie Allana Bussarda
Narodil som sa a vyrastal v Kanade, krajine, ktorá má obrovské zásoby čistej vody. V Kanade nikto ani nepomyslí na nedostatok vody. V súčasnosti, v naÅ¡om dome v Bratislave máme 10 oddelených samostatných zdrojov vody. Od čistej vody ma v kancelárii, kde pracujem a v dome, kde bývam, delí len pár krokov. 

Nad vodou ani nerozmýšľam, v podmienkach, kde žijem je stále k dispozícii. Pre milióny ľudí na svete je to vÅ¡ak inak. 

Nedostatočný prístup ku čistej vode zabíja ľudí každý deň. Nedostatok čistej vody predstavuje hodiny neproduktívnej práce, nosenie Å¥ažkých bandasiek vody z veľkých vzdielaností. Dievčatá často kvôli tomu nemôžu navÅ¡tevovaÅ¥ Å¡kolu. Nedostatok čistej vody na základné umytie spôsobuje časté kožné vyrážky a vážne infekčné ochorenia.

V dôsledku hnačky, každý deň 2000 matiek stratí svoje dieÅ¥a. Dôvodom je nedostatočný prístup k Äistým toaletám a Äistej vode. V Afrike 345 milión ľuďí nemá prístup k Äistej vode. Každý rok zomrie viac ľudí v dôsledku Å¡pinavej vody, ako je vojnových obetí vo svete.

„Čo to znamená?“, pýtam sa sám seba. ÄŒo by som urobil ja, keby som stál pred rozhodnutím, či vypiÅ¥ Å¡pinavú vodu alebo ostaÅ¥ smädný? Keby som musel kráčaÅ¥ 5 km k zdroju čistej vody, zariskoval by som a načerpal vodu z blízkeho rybníka? Ako často by som sa sprchoval, keby som musel kráčaÅ¥ 2 hodiny, aby som načerpal čistú vodu? Poslal by som svoju dcéru alebo syna  priniesÅ¥ vodu pre celú rodinu a nechal by som ju tak vymeÅ¡kaÅ¥ Å¡kolu? Sú to rozhodnutia, ktoré naÅ¡Å¥astie nemusím robiÅ¥. Ale až priveľa ľudí nemá možnosÅ¥ sa ani len rozhodnúť.

Tieto Å¡tatistiky hovoria o veľkých číslach, ktoré v nás môžu utlačiÅ¥ nádej na zmenu. Ale do Å¡koly Svätej Anny v Keni zmenu priniesÅ¥ môžeme.

Å kola Sv. Anny poskytuje vzdelanie a bezpečný domov viac než 300 deÅ¥om, ktoré stratili svojich rodičov v dôsledku AIDS ochorenia. Integra je súčasÅ¥ou tejto práce a už 3 roky pomáha deÅ¥om navÅ¡tevovaÅ¥ Å¡kolu, zabezpečuje stravu a zdravotnú starostlivosÅ¥.

AvÅ¡ak kvôli nedostatku čistej vody sú tieto deti choré a vynechávajú veľa zo Å¡koly. Å ola Sv. Anny nemá studňu a nemá žiaden mestský prívod vody. Aby Å¡kola mala základné minimum čistej vody na hygienu detí v Å¡kole, vodu je potrebuné chodiÅ¥ nakupovaÅ¥ každý deň, čo tvorí veľkú, dokonca stále narastajúcu položku v rozpočte. Sú to peniaze, ktoré by mohli byÅ¥ použité na vzdelanie, stravu alebo zdravotnú starostlivosÅ¥. 

Å kola svätej Anny žiada Integru o pomoc. Prosím, pomôžte zabezpečiÅ¥ stabilnú dodávku čistej vody pre tieto deti, ktoré stratili svojich rodičov. Pomoc, aby nestratili eÅ¡te viac... zdravie, vzdelanie, priateľov, či rodinu. 

Možno práve Vy sponzorujete dieÅ¥a v Å¡kole Sv. Anny. Váš dar mu pomáha získaÅ¥ lepÅ¡iu budúcnosÅ¥. Ak máte svoje vlasté deti, tak si potom viete predstaviÅ¥, čo by pre ne znamenalo byÅ¥ bez čistej vody. 

Pomôžte nám povedaÅ¥ „áno“ deÅ¥om v Å¡kole Sv. Anny. Každá pomoc prinesie zmenu. Už 20 eurami zabezpečíte vodu pre 1 dieÅ¥a na celý rok. 

V mene celého tímu Nadácie Vám chcem zapriaÅ¥ krásne vianočné sviatky a srdečne poďakovaÅ¥ za VaÅ¡u podporu, ktorá mení životy afrických detí.


Deti môžete podporiť zaslaním príspevku na číslo účtu:


262 547 5865/1100
Variabilný symbol: 456

 

alebo zaslaním SMS na číslo 877

v tvare "DMS SOSAFRIKA"

(cena sms je 2 Eura)

Share
Forward to Friend
Copyright © 2013 Nadácia Integra, All rights reserved.
unsubscribe from this list    update subscription preferences