Copy

NOSTER Nieuwsbrief

Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion

Nieuwsbrief April 2018

Afmelden | Contact | Archief

Wijzigingen themasubsidies

Al heel wat jaren geeft NOSTER subsidie aan een tweetal vormen van onderzoekssamenwerking tussen senior (en junior) onderzoekers van verschillende instellingen: themabijeenkomsten (thematic seminars) en themagroepen (research collaboration groups). De tweede en tevens laatste deadline voor het indienen van een subsidieaanvraag voor themabijeenkomsten is 14 mei. Het budget van dit jaar voor themagroepen is inmiddels volledig uitgekeerd aan een drietal groepen die sinds 2016 actief zijn: “Theology after Gulag: Developing a New Interdisciplinary Research Field”, “Case Studies Project Chaplaincy & Spiritual Care” en “Meals in Search of Meaning: Interdisciplinary Approaches to the Lord’s Supper and the Eucharist in Christian Communities in the Netherlands”. Mede naar aanleiding van het Vijfjarenplan (2017-2021) heroverwegen we deze vorm van ondersteuning van onderzoekssamenwerking. In het najaar hopen we u hierover te informeren.
 

Terugblik Spring Conference

Het was erg leuk om onderzoekmasterstudenten en promovendi dit jaar opnieuw te mogen verwelkomen op de Spring Conference, dit keer op Landgoed de Horst. Onder een stralende zon werd recently started, intermediate en advanced onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd. Tijdens het avondprogramma stelde de Promovendiraad de probleemoplossende vaardigheden in groepsverband naarstig op de proef. De plenaire lezing, door prof. Stephan van Erp, zoomde in op het actuele immigratievraagstuk. Zijn uitdagende theologische blik leverde een boeiende discussie op met deelnemers uit de volle breedte van de religiewetenschappen. De workshops boden de deelnemers de kans bepaalde academische vaardigheden verder te ontwikkelen.

NOSTER Grand Course 2018

The NOSTER Grand Course will be connected to the NGG/LUCSoR conference "Interpreting Rituals: Historiographical Perspectives and Pluralistic Contexts". It will start on Monday 29 October with a master class with prof. Jörg Rüpke (University of Erfurt). The topic of the master class is prof. Rüpke’s new book Pantheon. A New History of Roman Religion (Princeton University Press 2018). Participants in the Grand Course will then participate in the conference itself. As soon as the program of the Grand Course and all the practicalities have been worked out, this will be announced on the NOSTER website and NOSTER’s junior members will receive a notification. For now, however, it is important to note that PhD candidates and ReMA students who register for the Grand Course will participate in the conference for free or at least against a reduced price.

Verslag themabijeenkomst "Changing the Tacks"

Op 8 februari 2018 vond de NOSTER-themabijeenkomst Changing the Tacks: Exploring New Directions towards an Interdisciplinary Study of the Lifeworlds of Believers plaats. Lees het verslag.

 

Promoties

A.M. ten Klooster (TiU/TST) op 6 juni 2018 
Thomas Aquinas on the Beatitudes: Reading Matthew, Disputing Grace and Virtue, Preaching Happiness
Promotoren: Prof. H.J.M. Schoot, Prof. M. Sarot
Lees meer

J.H.M. Moons (TiU/TST) 
The Spirit of the Church: A Redaction-Historical and Theological-Historical Analysis of the Pneumatological Renewal in Lumen Gentium
Promotoren: prof. H.P.J. Witte, dr. K Schelkens
Lees meer 

Meer nieuws en evenementen:

Bekijk deze mail in een browser | Bezoek onze website | Powered by MailChimp
This email was sent to <<E-mail Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
NOSTER · Erasmusplein 1 · Nijmegen, 6500 HD · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp