Copy

eMeal 848 | Het steeds veranderende gereedschap in de handel

 

Bij het “gereedschap” dat mij gegeven werd voor mijn eerste baan in de accountancy zat onder andere een rekenmachine, potloden en een blok met groen kolommenpapier. De enige computer die ik me kan herinneren was een $ 1 miljoen albatros bij een client op kantoor, waarvan niemand wist hoe je deze moest gebruiken. Hoe de tijden zijn veranderd sindsdien! 

Vandaag is mijn computer ongeveer net zo groot als mijn toenmalige rekenmachine en in staat om die $ 1 miljoen dinosaurus computer te beschamen. Mijn laptop heeft de noodzaak voor een rekenmachine overbodig gemaakt, ik gebruik nauwelijks een potlood ergens voor en het groene kolommenpapier is vervangen door software met de capaciteit om het werk te doen, dat we niet voor mogelijk hadden gehouden tijdens het eerste jaar van mijn carrière.

Wat het meest interessante hiervan is, naast het niet hebben kunnen anticiperen op de vooruitgang van vandaag in de tientallen jaren ervoor, is dat we weten dat de technologie ons nieuwe instrumenten en bronnen zal blijven geven die we nu nog niet kunnen voorzien. Juist als we denken dat we het hoogste bereikt hebben in termen van technologische doorbraken, dan leren we weer over één of andere nieuwe innovatie.

Dit is niet alleen zo op de werkplek, maar ook voor elk aspect van ons persoonlijk leven. Als het al enige jaren geleden is dat we een nieuwe auto hebben gekocht, dan zullen we versteld staan over de nieuwe toevoegingen die het rijden veiliger en comfortabeler maken. De vooruitgang in communicatie gaat zo snel, dat het haast onmogelijk is om het bij te houden.

Al deze vernieuwingen blijven ons verbazen, maar de Geschriften leren ons dat we ook mogen uitkijken naar het ontdekken van nieuwe dingen in het spirituele domein. In Jesaja 42:9 zei God, “De voorgaande dingen - zie, ze zijn gekomen! Nieuwe dingen verkondig ik, voordat ze ontkiemen, doe Ik ze u horen”

Als we kijken naar het “boek van het begin”, het boek Genesis uit het Oude Testament, dan lezen we over Gods scheppingswerk. Hoe Hij begon met niets en het hele universum heeft geschapen en daarna doorging met het creëren van de wereld die we kennen, met alles erin - met als voornaamste de mensheid. Tot slot vertelt Genesis 2:1-2 ons, “Zo zijn de hemel en de aarde voltooid, en heel hun legermacht. Toen God op de zevende dag Zijn werk dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk, dat Hij gemaakt had.”

Maar dit betekende niet dat God het voor altijd na liet om Zijn wonderen, die we elke dag ervaren, te creëren en te bewaken.  Zoals Jezus Christus tegen Zijn volgelingen zei,“Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (Johannes 5:17). Het beste van alles is dat dit werk niet beperkt is tot een brede algemene vorm. God’s werk van “vernieuwing” vindt plaats in de levens van elk van Zijn mensen elke dag. Hij kan en wil ook een daad van vernieuwing in ons doen.

Zoals de apostel Paulus schreef,“Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden!” (2 Korinthe 5:17) Als de seizoenen veranderen, dan zien we een continue beweging van het nieuwe dat het oude vervangt. En als de Geest van God in onze harten werkt, dan kunnen we nieuw leven ervaren, nieuwe verlangens, nieuwe motieven, nieuwe waarden en nieuwe kracht - om in ons te wonen om het oude leven te vervangen dat ons zoveel falen en frustratie bracht. 

Het toekomstige gereedschap van onze handel, de bronnen die we gebruiken om onze dagelijkse werkzaamheden te doen, worden meestal aangekondigd in een zeer onontwikkelde vorm. Maar als we opmerkzaam zijn en ontvankelijk dan kunnen we worden voorbereid voor de nieuwe dingen die God gezegd heeft te zullen gaan doen in en door ons heen, voor Zijn glorie, waar we werken of waar we wonen.

Reflectie en discussie vragen
  1. Zijn de gereedschappen die jij op je werk gebruikte veranderd sinds het begin van jouw carrière? Wat zijn de grootste veranderingen en innovaties geweest die ervoor hebben gezorgd dat jij kunt doen wat je nu doet?
  2. Ben je bezorgd over aankomende veranderingen in jouw beroep of branche? Hoe gemakkelijk kan jij je aanpassen aan de veranderingen, in het bijzonder de technologische vernieuwingen

  3. Wat zijn jouw gedachten over “vernieuwing”  als het om spiritualiteit gaat - de spirituele dimensie van ons leven die gaat over wat we geloven, onze waarden en motivatie
  4. Heeft God een nieuw werk gedaan in jouw leven? Geloof je dat Hij dat blijft doen? Leg je antwoord uit. En als dat zo is, hoe zou je dan het nieuwe werk omschrijven dat Hij in jou heeft gedaan?

Tekst: Rick Boxx - Vertaling: Eva Vreeken - Redactie: CBMC Marloes van Iterson
Meld je aan | Nieuwjaarsbijeenkomst CBMC | 16 januari 2020
CBMC
 mail naar CBMC
CBMC website
LinkedIn
Instagram
Copyright © CBMC Nederland, alle rechten voorbehouden
U kunt uw gegevens aanpassen of uitschrijven 

U kunt ons bereiken via:
085 - 488 3640 | info@cbmc.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CBMC · Wiltonstraat 36-40 · Veenendaal, Utrecht 3905 KW · Netherlands