Copy
eMeal 847 | Iets wat we allemaal kunnen gebruiken in het nieuwe jaar

 

Overal in de wereld zie je klokken en kalenders aftellen. Morgen er een nieuw jaar begonnen zijn en moeten we afscheid nemen van het jaar dat ons dierbaar is geworden, ofwel gewoon zeggen: "Blij toe!" Elk nieuwe jaar biedt de kans op een nieuw begin. Als het afgelopen jaar succesvol was, biedt het je de kans door te bouwen op dat succes. Wanneer dat niet het geval is, kunnen we proberen te herstellen wat gebroken is.
Omdat we elk nieuwe jaar slechts één zo'n kans krijgen, proberen we over het algemeen de 'nieuwheid' uit te buiten door terug te kijken op het verleden, eens diep adem te halen en ons vervolgens onder te dompelen in wat het komende jaar ons gaat brengen. Als je dat in gedachten houdt, wat zijn dan voor jou de belangrijkste dingen die je tijdens het komende hoopt te bereiken? Meer winst? Een lang verwachte promotie? Een nieuwe baan?
 
Eén ding dat velen van ons niet zullen opnemen in het lijstje is vrede. Geen wereldvrede, dat is iets wat we eigenlijk niet zelf in de hand hebben. We leven in een wereld vol onrust en chaos en het ziet er niet naar uit dat dat binnenkort zal veranderen. Maar is het midden in de constante beroering die ons omringt ook mogelijk de innerlijke vrede te krijgen die externe omstandigheden ons niet kunnen bieden?
 
Als we hiernaar op zoek gaan, zullen sommigen hun heil zoeken in spirituele alternatieven, bijvoorbeeld meditatie en mysticisme. We sluiten de externe, fysieke wereld buiten om ons eigen, spirituele zelf te vinden. Er zijn veel boeken, websites en workshops voor wie voor een dergelijke optie kiest. Deze kunnen tot op zekere hoogte nuttig zijn.
 
Er is echter één door de tijd bewezen, blijvende bron van vrede die de geestelijke wereld verbindt met de fysieke wereld waarin we leven, die door de eeuwen heen miljoenen mensen hebben gevonden  Hier vind je een aantal van de vele vredebrengende beloften die je in de Bijbel kunt vinden:
 
Vrede door Jezus Christus. In de Bijbel wordt Jezus de "Vredevorst" genoemd (Jesaja 9:6). Toen het einde van Zijn bediening op aarde naderde, beloofde Jezus hen een soort vrede te geven die niet met eerdere ervaringen kon worden vergeleken. "Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden" (Johannes 14:27).
 
Vrede die alle begrip te boven gaat. Soms lijkt er geen oplossing te bestaan voor de uitdagingen en moeilijkheden waarin wij in ons alledaagse leven te maken krijgen. Hoe kunnen we vrede voelen als we zulke moeilijke tijden doormaken? De apostel Paulus, zelf niet onbekend met tegenslag, bood de volgelingen van Jezus deze verzekering: "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus" (Filippenzen 4:6-7)
 
Vrede te midden van verzoekingen Vaak ervaren we een gevoel van vrede als moeilijkheden zijn opgelost, maar Jezus beloofde Zijn volgelingen dat ze ook vrede konden voelen te midden van de moeilijkheden. "Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen" (Johannes 16:33).
 
Vrede: een belofte en een opdracht Wie hun geloof in Christus erkennen, krijgen de opdracht niet alleen Zijn verzekeringen van vrede te geloven, maar er ook naar te handelen. "En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en wees dankbaar" (Kolossenzen 3:15)
Overdenking/Gespreksvragen
  1. Hoe zou jij 'vrede' omschrijven? Hoe ziet het eruit of hoe voel jij je als je vrede ervaart in je leven, zelfs als dat maar tijdelijk is?
     
  2. Waarom is vrede volgens jou tegenwoordig zo'n ongrijpbare kwaliteit in onze wereld? Denk je dat de hoop echte innerlijke vrede te hebben die externe omstandigheden verandert, realistisch is? Waarom? Of waarom niet?
     
  3. Heb je ooit een periode van ongebruikelijke innerlijke vrede meegemaakt, ondanks extreem moeilijke uitdagingen waar je in je leven mee te maken had? Zo ja, hoe was dat voor jou?
     
  4. Verschilt de gedachte een gevoel van vrede op de markt te hebben van het soort vrede dat je kunt ervaren in je persoonlijke leven, anders dan werkverantwoordelijkheden? Licht je antwoord toe.
OPMERKING: Als je een Bijbel hebt en meer wilt lezen, kijk dan eens naar de volgende gedeeltes:
 
Psalm 23:1-6, 29:10-11; Johannes 20:21; Romeinen 15:13; Galaten 5:22-23; Efeziërs 2:11-18

Tekst: Robert J. Tamsey – Vertaling: Ymke Kuipers – Redactie: CBMC Marloes van Iterson
Meld je aan | Nieuwjaarsbijeenkomst CBMC | 16 januari 2020
CBMC
 mail naar CBMC
CBMC website
LinkedIn
Instagram
Copyright © CBMC Nederland, alle rechten voorbehouden
U kunt uw gegevens aanpassen of uitschrijven 

U kunt ons bereiken via:
085 - 488 3640 | info@cbmc.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CBMC · Wiltonstraat 36-40 · Veenendaal, Utrecht 3905 KW · Netherlands