Copy

eMeal 850 | Het allermooiste kado

 

Deze week vieren miljoenen mensen één van de belangrijkste feestdagen van het jaar: Kerstmis. Hoewel de gebruiken die daarbij horen per land en per cultuur verschillen, is voor veel mensen het geven en ontvangen van cadeaus een van de hoogtepunten van dit jaarlijkse feest.
Ook in de zakelijke wereld kennen we die traditie van geven. Werknemers ontvangen een kerstpakket, aan klanten, relaties en leveranciers wordt een kaart met speciale wensen gestuurd, er worden feestelijke etentjes en borrels gehouden en soms eindejaarsbonussen uitgedeeld. Daarnaast kopen we in deze donkere dagen voor kerst vaak nog snel de laatste cadeautjes voor onze eigen geliefden en vrienden.
 
Terwijl we mogen genieten van deze tijd van het jaar, en van het geven én ontvangen van geschenken, is het goed om stil te staan bij de oorsprong van deze traditie. Mensen die zichzelf als christenen of volgelingen van Jezus Christus beschouwen, weten dat dit feest een diepere betekenis heeft, die veel verder gaat dan het geven van materiële dingen. Zoals ons in de Bijbel wordt verteld, was Jezus het allerbelangrijkste en met niets te vergelijken cadeau, dat God aan alle mensen gegeven heeft. Een heel bekend Bijbelvers zegt het zo: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” (Johannes 3:16).
 
Het evangelie volgens Matteüs vertelt ons dat de komst van de Messias zo’n buitengewone en langverwachte gebeurtenis was dat er wijze mannen uit het oosten bij Jezus op bezoek kwamen na Zijn geboorte, met goud, wierook en mirre als geschenken. Toch vertelt de Bijbel heel duidelijk dat God de eerste Gever was. Hier volgen een paar benamingen voor dit unieke, goddelijke Geschenk:
 
Het brood des levens. In de Bijbel is “brood” een synoniem voor onze eerste levensbehoeften, dat wat ons in leven houdt. In het evangelie volgens Johannes zegt Jezus: “Ik ben het brood dat leven geeft... Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben... Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald...” (Johannes 6:35-51). Hij zegt ons dat we Hem moeten ontvangen om waarlijk te leven, niet alleen in dit leven, maar ook in het leven dat nog zal komen.
 
De goede herder. In de agrarische samenleving uit de tijd van de Bijbel waren de mensen gewend aan de aanwezigheid van schapen. Ze wisten hoe afhankelijk die wollige schepselen waren van de toewijding en zorg van hun herders. Ook wij hebben leiding, zorg en bescherming nodig om onze weg te kunnen vinden in de uitdagingen en problemen die we tegenkomen. Jezus verzekerde zijn volgelingen: “Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken.” (Johannes 10:11-15).
 
Het licht der wereld. Ondanks de ongelooflijke technische vooruitgang lijken we steeds meer in een wereld te leven die gevangen ligt in duisternis en wanhoop. Waar is nog hoop te vinden? Jezus heeft gezegd dat we door Hem aan de duisternis kunnen ontkomen. Wanneer we besluiten Hem trouw te volgen, mogen we zelf ook licht aan anderen brengen. “…Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft... Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” (Johannes 8:12, Matteüs 5:14). Wanneer we wandelen in Zijn licht, weerspiegelen we dat ook naar andere mensen.
Vragen voor overdenking of groepsgesprek
  1. Wat is jouw favoriete onderdeel van Kerst en van de feestdagen? Heeft deze tijd van het jaar voor jou een speciale betekenis? Waarom wel of niet?
     
  2. Wat is het mooiste kerstcadeau dat je ooit hebt weggegeven? En wat is het bijzonderste cadeau dat je ooit hebt gekregen? Licht je antwoord toe.
     
  3. Als je leest dat God de wereld zo liefhad dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, wat betekent dat dan voor jou? Waarom wordt Jezus Christus als een geschenk van God beschouwd?
     
  4. Welke van de beelden waarmee Jezus zichzelf beschreef heeft voor jou de meeste betekenis? Kun je nog andere benamingen voor Hem bedenken die voor jou ook waardevol zijn?
 NOOT: Als je een bijbel hebt en verder wilt lezen, zou je de volgende gedeelten kunnen kiezen:
 
Matteüs 5:13; Johannes 10:1-18, 14:6, 15:18, 16:5-15; Romeinen 6:23; 1 Korintiërs 1-11
 
Tekst: Robert J. Tamsey – Vertaling: Heleen Wilts – Redactie: CBMC Marloes van Iterson
Meld je aan | Nieuwjaarsbijeenkomst CBMC | 16 januari 2020
CBMC
 mail naar CBMC
CBMC website
LinkedIn
Instagram
Copyright © CBMC Nederland, alle rechten voorbehouden
U kunt uw gegevens aanpassen of uitschrijven 

U kunt ons bereiken via:
085 - 488 3640 | info@cbmc.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CBMC · Wiltonstraat 36-40 · Veenendaal, Utrecht 3905 KW · Netherlands