Copy
eMeal 849 | Wees sensitief
Een van de dingen waar we in de zakenwereld een tekort aan hebben is sensiviteit. Je zou ook kunnen zeggen, het ‘intunen’ op de behoefte van die ander die dagelijks om je heen is. We kunnen heel snel op afstand leven met degene waar we juist heel erg verbonden mee zouden moeten zijn door hen terloops te ontwijken.  Gevoeligheid kan risicovol zijn voor zowel de zakenwereld als in persoonlijke relaties. Toch kan het een enorm verschil maken in onze relaties van elke dag.

Gevoeligheid gaat niet alleen over de kwaliteit en de toon van onze conversaties. Het kan nogal wat tijd vereisen om de noden van anderen te adresseren. Dat houdt in dat je actief luistert naar de ander  en antwoordt op een betrokken manier, waarmee je laat zien dat je andermans zorgen boven die van jezelf zet. 

Relaties zijn nodig voor een betekenisvol en vol leven.Toen ik jong was had ik alleen een relatie met mijn familie. Tot mijn tiende jaar was ik enig kind en ik heb nooit de kracht van een positieve relatie ervaren. Het concept voor het vormen van langere relaties kwam later in mijn leven, nadat Jezus in mijn leven kwam als mijn Redder en Heer. Dit gebeurde na twee scheidingen en vele gemiste kansen wat vriendschap betreft. Als we op onszelf gericht zijn, zetten we onszelf op de eerste plaats en dat kan relaties kosten. 

Er is veel geschreven over ‘de kunst van het luisteren’. Maar niemand heeft ons dit beter laten zien dan Jezus zelf. Hij deed zoiets brilliants, Hij voegde twee letters toe aan het woord. Je zou kunnen zeggen dat Jezus ‘He’ toevoegde aan ‘art’, waarmee Hij demonstreerde dat luisteren pas echt luisteren is als je dat met je hart doet. Hij was ook in staat om de noden en zorgen van zowel het individu als de massa te onderkennen. Hij deed wonderen en onderwees diegene die graag naar Hem luisterden hoe zij een relatie met God konden krijgen. 
 
Wij hebben ook de mogelijkheid om een luisterend hart te ontwikkelen maar dat gaat niet vanzelf. Het is niet zoiets als een kraan die je aan en uit zet. We moeten afgestemd blijven op de omstandigheden die de Heer ons geeft en ondertussen ook afgestemd zijn op Zijn verlangens voor ons leven. Dat is niet makkelijk maar wel mogelijk door Gods kracht. 

In Efeze 4:22-24 legt de apostel Paulus uit aan degene die Christus volgen:’ namelijk dat u, wat betreft uw vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid.’ Ik geloof dat dit de enige manier is om echt te leren gevoelig te worden voor de noden van de ander. 

We hoeven geen sensitiviteitstraining te volgen om te leren hoe we gevoelig worden voor de noden van anderen. Wat we nodig hebben is een veranderd hart, tegelijk met een begrip hoe we anderen lief moeten hebben, zelfs als het personen zijn waar je niet zo makkelijk van houdt. Dit is hoe Jezus liefhad en hoe God, onze hemelse Vader, ons liefheeft. Hij luistert naar onze gebeden, maar vraagt van ons Jezus de toestemming te geven ons te leiden naar het enige pad van vrede en echt geluk. 

Sensitiviteit is er als je eerst bent ‘ingetuned’ op God. Als we dat doen begint God een levenslang proces  ons meer op Hem te laten lijken door onze harten te veranderen. ‘Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is.’
 (Rom. 12:1-2).

  1. Wat is jouw ervaring met sensibiliteit op jouw werkplek? Hoe zou je sensibiliteit omschrijven als het op de juiste wijze wordt getoond? In welke mate ben je zelf in staat gevoeligheid te tonen naar anderen? 
     
  2. Wat zijn de voordelen van het streven om gevoelig te zijn en dit te tonen aan anderen? Zijn er nadelen aan het tonen van gevoeligheid op je werkplek? Leg eens uit?
     
  3. Denk je dat Jezus een goed voorbeeld van gevoeligheid naar anderen was? Waarom of waarom niet?
NB: Als je  meer over dit onderwerp wilt lezen kun je de volgende verzen opzoeken

Psalm 34:11-16; Philip 2:3-4; Koloss 3:5-10; Hebr 4:14-16; 1 Petr 3:8-9
Meld je aan | Nieuwjaarsbijeenkomst CBMC | 16 januari 2020
CBMC
 mail naar CBMC
CBMC website
LinkedIn
Instagram
Copyright © CBMC Nederland, alle rechten voorbehouden
U kunt uw gegevens aanpassen of uitschrijven 

U kunt ons bereiken via:
085 - 488 3640 | info@cbmc.nl


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CBMC · Wiltonstraat 36-40 · Veenendaal, Utrecht 3905 KW · Netherlands