Copy
FAKTA FRA MANIFEST ANALYSE
GIR KONKURRANSE KVALITET I ELDREOMSORGEN?

Teorien om at «konkurranse gir kvalitet i eldreomsorgen» fungerer dårlig i virkelighetens verden. Det viser en amerikansk studie av profittorienterte sykehjem.

13.MAI 2013


Vi har få kommersielle sykehjem i Norge. Høyres argument for å få flere er at «konkurranse gir kvalitet i eldreomsorgen». En artikkel i det amerikanske fagtidsskriftet Health Services Research kaster lys over hvordan denne teorien står seg i det praktiske liv.

USA OG NORGE
Charlene Harrington og hennes forskerkolleger har undersøkt USAs 17.000 sykehjem. Som vi ser av følgende figur, er det stor forskjell på eldreomsorgens organisering i USA og i Norge. I Norges drives ni av ti sykehjem i kommunal regi, kun tre prosent av kommersielle aktører. 

I USA drives to av tre sykehus av profittmotiverte aktører, mens det offentlige bare står for seks prosent av tilbudet.


Kilde: Harrington m.fl. (2012)
 
LAVERE BEMANNING
Forskerne har sammenlignet kommersielle sykehjem med ideelle og offentlig eide sykehjem.

De finner at de kommersielle sykehjemmene opererer med betydelig lavere bemanning. Sett under ett har de kommersielle 15 prosent lavere bemanning enn de ideelle og offentlige.

Når det gjelder  sykepleiere er forskjellen enda større - de ikke-kommersielle sykehjemmene har 60 prosent flere sykepleiertimeverk enn de kommersielle. 

Kilde: Harrington m.fl. (2012)

FLERE FEIL OG MANGLER

Den reduserte bemanningen synes ikke å være et resultat av mer effektiv drift, resultatet er snarere redusert kvalitet. 

Omfattende studier fra USA og Canada finner at profittjaget også får alvorlige konsekvenser i form av økt dødelighet. En gjennomgang av rapporterte feil og mangler i årene 2003-2008 viser at de profittmotiverte sykehjemmene hadde 40 prosent flere innrapporterte feil og mangler enn de ikke-kommersielle.

Antallet definert som alvorlige feil var over 50 prosent høyere, viser forskerne.  


Kilde: Harrington m.fl. (2012)

STØRRELSEN BETYR NOE

Funnene tyder på at konkurranse om høy profitt på velferd ikke er det samme som konkurranse om høy kvalitet på velferden.

Særlig når større kjeder tar over sykehjem, går det galt, ifølge denne studien. Kjedene har 20 prosent flere alvorlige feil og mangler enn frittstående, kommersielle sykehjem. 
Dette er relevant for Norge, hvor 80 prosent av anbud innen sykehjem de siste 15 årene er vunnet av konserner, som For velferdsstaten har vist.

«Privat forretningsdrift og helsevesenet er overhodet ikke forenelige», konkluderer Harrington på grunnlag av denne studien. 

LES MER
  • Privatisering og helsevesenet lar seg ikke forene, forskning.no 24.08.2012 (lenke).
  • Helseforskere advarer mot privatisering, Fagbladet 27.08.2012 (lenke). 
  • Inge Axelsson, Vinstkrav försämrar och fordyrar vården, Läkartidningen nr 4 2012 (lenke).
  • For velferdsstaten, Konkurranseutsatte sykehjem i Norge, Notat 1:2012 (lenke). 
Kilde for figurer: Harrington, Olney, Carrillo og Kang (2012), Nurse Staffing and Deficiencies in the Largest For-Profit Nursing Home Chains and Chains Owned by Private Equity Companies, Health Services Research, vol 47, p.106-128, 2012 (lenke).  
Manifest senter for samfunnsanalyse
Besøksadresse: Kristian Augusts gate 11
Postadresse: Postboks 0179, St.Olavs Plass, 0130 Oslo
post@manifestanalyse.no
telefon: 22 99 52 10