Copy
FAKTA FRA MANIFEST ANALYSE
DESINFORMERER HØYRE OM SYKEFRAVÆR?

Høyre hevder at gjennomsnittlig varighet for sykefravær etter skulderskade er 50 dager lengre i Vestfold enn i Telemark. Det riktige tallet er 16.

 8. AUGUST 2013

Høyres nestleder Bent Høie debatterte innføring av «normert sykemelding» med helseminister Jonas Gahr Støre NRKs Dagsnytt atten onsdag. Høie argumenterte med at gjennomsnittlig fraværslengde ved skulderskade i Vestfold er «over 100 dager», mens  det i Telemark ligger «litt over 53 dager».
 
Påstanden er misvisende.
 
FAKTA OM FRAVÆR
Arbeids- og velferdsetatens rapport om fylkesvise forskjeller i fraværets varighet viser at gjennomsnittlig fravær ved «skuldersyndrom» er 81 dager i Vestfold og 65 dager i Telemark.
 
Dette er en forskjell på 16 dager, ikke over 50 dager, som Høyre påstår.[1]
 
SEKS DAGERS SKILNAD
Videre kan det synes som ekstreme tilfeller skaper mye av denne variasjonen. Hvis man sammenligner median fraværslengde ved skuldersyndrom, er den 28 dager i Vestfold og 22 dager i Telemark.
 
Da er vi nede i en forskjell på seks dager.
 
GRADERT SYKEMELDING
Videre hører med til bildet at Vestfold er fylket med hyppigst bruk av gradert sykemelding, og graderte sykemeldinger varer i snitt lengre enn ugraderte, viser statistikken.[2]
 
Det er offisiell politikk, med støtte fra Høyre, å fremme bruken av gradert sykemelding.
 
UPÅLITELIGE TALL
I Arbeids- og velferdsdirektoratets rapporter finnes en forskjell i den størrelsesorden Høyre snakker om kun hvis sammenligningen avgrenses til ansatte innen «varehandel».[3] Men da sammenlignes et svært lavt antall syketilfeller, trolig færre enn 200 i hvert fylke.
 
Med et slikt materiale er det vanskelig å se at gjennomsnittstallet Høyre argumenterte med i Dagsnytt atten kan være pålitelig nok til å danne grunnlag for omlegginger av den nasjonale politikken på området.
 
                                       
[1] Se side 52, her: http://www.nav.no/Forsiden/_attachment/260821?=true&_ts=12cd00e5508
[2] Se side 42, samme sted.
[3] 
Se side 26, her: http://alturl.com/vs2eb
Manifest senter for samfunnsanalyse
Besøksadresse: Kristian Augusts gate 11
Postadresse: Postboks 0179, St.Olavs Plass, 0130 Oslo
post@manifestanalyse.no
telefon: 22 99 52 10