Copy
FAKTA FRA MANIFEST ANALYSE

Sykelønnskutt med Høyre?

  • Høyre taler med to tunger om sykelønn
  • Åpner for kutt i sykelønnsodningen om sykefraværet igjen stiger
  • Det kom fram i Torbjørn Røe Isaksens intervju på Harde fakta onsdag denne uken.

28. SEPTEMBER 2012

Onsdagens sending av Harde fakta på TV2 var viet sykelønn, og Høyres Torbjørn Røe Isaksen ble spurt om hvorfor de ikke ønsker å kutte i sykelønnsordningen. Programleder Jon Hustad var tydelig misfornøyd med at Isaksen ikke ville gå inn for sykelønnskutt. Men var det egentlig det han sa?
 
Faktum er at Isaksen sa to ting på en gang. Først sa han vi skal ikke kutte sykelønna per dags dato. Men senere la han til et nytt budskap: det kan bli aktuelt hvis sykefraværet stiger.

Ordrett sitert sa han følgende  (16:45 til 17:05 ut i sendingen. Hør klippet her):
«Hvis vi igjen får en situasjon hvor sykefraværet går opp og opp og opp og opp, så er det åpenbart en trussel mot velferdsordningene våre, og det er en trussel mot hele samfunnsmodellen vår. Og hvis det skulle skje, så må man igjen vurdere hvilke virkemidler man skal sette inn. Men per dags dato går altså sykefraværet ned.»
 
Isaksen utdyper aldri hva han legger i «virkemidler», men det er verdt å merke seg at han er helt klar på at sykelønnskutt er et effektivt virkemiddel for å få ned sykefraværet på (15:06 ut i sendingen):
«Jeg avviser ikke at man kan - kunne – fått ned sykefraværet med et kutt i sykelønnsordningen, det er godt dokumentert. Det jeg sier er at det er mulig å få det til også på andre måter».
 
KAN FÅ KONSEKVENSER
Hva kan Høyres to budskap bety for sykelønnsordningen?
 
1. At det ikke er aktuelt å kutte så lenge sykefraværet er på dagens nivå. Det er ingen grunn til å tro at Høyre bløffer når de sier det.
 
2. At Høyre har handlingsrom til å kutte sykelønna neste gang sykefraværet går «opp og opp og opp», som Isaksen formulerer det.
 
Heller ikke her er det grunn til å tro at Høyre bløffer. Men hvor sannsynlig er en slik situasjon?
 
Isaksen viser til 2009, sist sykefraværet nådde en topp og det var strid om sykelønnsordningen. Da lå det på noe over 7,5 prosent. Det er vanskelig å spå framtiden, men statistikken viser at fraværet har ligget på 2009-nivå og høyere flere ganger de siste årene:
 

 
Alle perioder hvor den røde linja ligger over den svarte stiplede, lå sykefraværet høyere enn toppen i 2009. Også på 1980-tallet lå fraværet over 2009-nivå i lengre tid. I lys av tidligere svingninger i sykefravær er det altså ikke usannsynlig at fraværet på ny kan nå samme høyder som i 2009 eller mer. Da må Høyre «igjen vurdere hvilke virkemidler man skal sette inn», om man skal tro Høyres arbeidspolitiske talsperson.
 
Høyre oppnår to ting med denne kommunikasjonen:
1. De gir inntrykk av at velgerne trygt kan stemme Høyre uten å frykte dårligere sykelønn.
2. Samtidig har de skaffet seg handlingsrom til å kutte i ordningen om de vinner regjeringsmakt og det kommer en ny fraværstopp. Og det uten å bryte et eneste valgløfte.


Lese mer om sykefravær? Last ned rapporten «Myter og fakta om sykefravær» her.

Manifest senter for samfunnsanalyse
Besøksadresse: Kristian Augusts gate 11
Postadresse: Postboks 0179, St.Olavs Plass, 0130 Oslo
post@manifestanalyse.no
telefon: 22 99 52 10