Copy
Manifest Orientering, uke 16
VIRKER PISKEN?
Lars Gunnesdal skriver i Dagbladet om den pågående trygdedebatten: «Høyresiden forsøker å skape et virkelighetsbilde der velferdsordningene "fanger" mennesker i "utenforskap" og at løsningen er å stramme inn på ytelsene.

Inspirasjonen har norsk høyreside hentet fra Sverige, der de borgerlige før valgseieren i 2006 innførte begrepet "utanförskap", en uklart definert samlepost for alle som ikke hadde "ett jobb att gå till". Begrepet inkluderte alt fra arbeidsløse til korttidssykemeldte. Etter å ha vunnet valget ved å male dystre bilder av de svenske trygdeordningene, gikk de borgerlige i gang med en rekke tiltak for å minske dette "utanförskapet". Flere runder med skattelette til de med jobb; innstramming for de syke, trygdede og arbeidsløse.

Denne politikken har vært effektiv. Ikke mot den høye arbeidsløsheten, men mot de arbeidsløse. Skattelettene har ikke ført til at flere har kommet i jobb, derimot har mange grupper blitt skjøvet ned i fattigdom. Andelen fattige barn har økt. Andelen arbeidsløse som lever under fattigdomsgrensen har gått opp fra 24 til 38 prosent på få år. Åpenbart syke blir avkrevd fortsatt jobbsøking. De fattige har blitt fattige på grunn av en villet politikk.»

Les hele kronikken «Virker pisken?» her

Ali Esbati skrev i 2010 rapporten «Lanseringen av 'utenforskapet'. Hvordan høyresiden svekker tilliten til trygdeordningene», som gir en grundigere gjennomgang av den svenske politikken. Rapporten kan lastes ned her.

Se også denne oversikten over svensk forskning som dokumenterer utviklingen i Sverige de seneste årene. 
3. OPPLAG: KOM PÅ FEST 17.APRIL KL.19!
Vi feirer at En nasjon av kjøtthuer har kommet i tre opplag, siden boka kom i midten av januar i år.

Hvorfor sulter én milliard mennesker i en verden som produserer mer mat enn noen gang? Er norske bønder ulønnsomme parasitter med sugerør ned i statskassa? Hvorfor spiser vi fire ganger mer kylling enn vi gjorde for 20 år siden?

I En nasjon av kjøtthuer gransker forfatterne myter om norsk landbrukspolitikk. Dette er en bok om noe av det mest grunnleggende ved livene våre: maten.

Forfatterne inviteres til 2-3 foredrag ukentlig, og opplever stor interesse og mye engasjement over hele landet. Dette fortjener en fest!

Politisk redaktør i Nationen, Kato Nykvist intervjuer forfatterne.

DJ Kreismyr spiller! Arrangementet foregår på Internasjonalen i Oslo.

Les mer om arrangementet her

Les anmeldelse av «En nasjon av kjøtthuer» her, og bestill boka her.

ULIKHET OG FINANSKRISE
Hva er sammenhengen mellom voksende inntektsulikhet og finanskrisen?

Mange økonomer har de siste årene stilt seg dette spørsmålet. Den tidligere IMF-økonomen Raghuram Rajan har hevdet at dersom man fortsetter å overse den økende inntektsulikheten som en underliggende årsak til kollapsen i 2008, risikerer man «en ny katastrofe, uavhengig av om man gjennomfører reformer i finanssektoren».

Inntektene til de aller rikeste har de siste tiårene steget til nivåer man ikke har sett siden 1920-tallet. I notatet «Unequal and Unstable: The Relationship Between Inequality and Financial Crisis» peker Anant Thaker og Elisabeth Williamson på tre sentrale mekanismer som kan være med på å forklare hvordan økte inntekter på toppen kan bidra til ustabilitet i økonomien. 

Thaker og Williamson skriver: «Historisk har det vært en påfallende korrelasjon mellom inntektsulikhet og finansielle kriser. Vår analyse viser at dette ikke er noen tilfeldighet.» 
Les mer her.

OCCUPY. RESIST. PRODUCE.
I disse krisetider deler vi Naomi Klein sin film «The Take» fra 2004 som viser hvordan Argentinske arbeidere tok styringen i egne hender da den økonomiske krisa traff. Da kapitalistene dro tok de over driften og opprettholdt produksjonen. Nå er det nærmere 200 arbeiderstyrte bedrifter i Argentina med 12 000 - 15 000 ansatte. Det er en sterkt engasjerende film som viser løsninger ut av en økonomisk krise.

Le Monde Diplomatique har en artikkel av Maurice Lemoine som viser at det er mange grunner til å se til Argentina for løsninger på den økonomiske krisa. Da krisa traff landet i 2001 førte det til mer eller mindre total økonomisk kollaps i det tidligere velstående landet. IMF bidro med lån, men også med krav om store kutt i offentlige utgifter.

Dette førte til en ytterligere forverring av økonomien. Det var først da Nestor Kirchner vant valget i 2003 at utviklingen snudde. Han avviste alle krav fra IMF og forhandlet frem en avtale om delvis gjeldsslette. Kirchner økte også minstelønna med 50% for å øke nasjonal etterspørsel. Sammen med devaluering av valutaen reddet dette landets industri, de klarte å gjenerobre det nasjonale markedet og importen ble redusert. Les mer her.

PRODUKTIV PAPPAPERM
Vi ønsker å gratulere Fellesforbundet med et godt lønnsoppgjør. Ikke minst er det gledelig at de vant gjennom med krav om to ukers betalt pappapermisjon.

Fellesforbundets leder Arve Bakke sier til Fri Fagbevegelse at han er ekstra fornøyd med å ha forhandlet frem at også fedre i industrien skal sikres muligheten til å være sammen med barnet etter fødsel. «Det har vært en hjertesak for Fellesforbundets leder ved årets tariffoppgjør».

Dette er et viktig likestillingskrav, ikke minst for fedre som ønsker å har mer omsorg for egne barn. Dersom familien taper veldig mye penger på at far blir hjemme, blir det vanskelig å snakke om en reell valgfrihet for familien.

Manifest Forlag ga i fjor ut boka «Frihet, likhet, farskap», av Audun Lysbakken. Der setter han pappapermisjon i sammenheng med et lands produktivitetsvekst. Les et utdrag her. 
DET NYE CUBA
Even Underlid får ros for sin bok om Cuba, som nylig kom på Forlaget Manifest: «Overdrivelsene om Cuba skriker etter korreks. Dette er en entusiastisk, spørrende bok», skriver Harald Henmo i en anmeldelse i Klassekampen. I «Det nye Cuba» tar forfatteren oss med til reggaetonsosialismens land. Vi blir kjent med de regimetro og kritiske stemmene, drikker kraftig svart kaffe med filmregissøren Fernando Pérez, forfatteren Leonardo Padura og Aleida Guevara, datteren til revolusjonsikonet «Che».
 
Boka «Det nye Cuba» kan bestilles her.

REDDE ØKONOMIEN ELLER DEMOKRATIET?
Radikalt Økonominettverk arrangerer debatt onsdag 18.april kl.19 på Chateau Neuf i Oslo. Professor Rögnvaldur Hannesson skrev nylig at «finansmarkedenes disiplin måtte til for å avsette udugelige regjeringer» i Italia og Hellas. Sammen med professor Halvor Mehlum og Bent Sofus Tranøy skal han diskutere hvorvidt demokratiet må vike når økonomien skal reddes i krisetider.

Debattleder Joakim Møllersen skriver på nyemeninger.no: «Hannessons meninger kan fremstå som ekstreme for mange, men faktum er at politikken vi er vitne til i EU i dag møter lite motstand blant de folkevalgte. […] Spørsmålet blir så om det er slik fordi det må.»

Les hele innlegget her. Les mer om debatten her

KUNNSKAPSBLØFFEN: NÅ I POCKET

«Det er en vekker av en bok Magnus Marsdal har gitt oss. Skarpe observasjoner, godt disponert, en bok til fortvilelse og glede», skriver Nils Christie i sin anmeldelse av boka. 

Norsk skolehverdag preges stadig mer av prestasjonstester. Før nasjonale prøver blir lærere befalt å legge vekk pensum for å drille elevene.

Kunnskapsbløffen undersøker virkeligheten bak testresultatenes blanke fasade. Fører disse metodene til bedre læring? Hva skjer med den norske skolens grunnleggende verdier? 

Boka er nå tilgjengelig i pocket-versjon, og kan bestilles her.  

Manifest senter for samfunnsanalyse
Besøksadresse: Kristian Augusts gate 11
Postadresse: Postboks 0179, St.Olavs Plass, 0130 Oslo
post@manifestanalyse.no
telefon: 22 99 52 10