Copy

Het eerste magazine rondom schooluitval en thuiszitters is uit!

HARTverwarmende mensen!

Zoals jullie vast wel weten is het allergrootste project van HARTverwarmendWijs het opbouwen van een goed en behulpzaam centrum voor de ouders, kinderen en instanties die in Nederland te maken hebben met de complexe thuiszitproblematiek van zovele kinderen. We hebben inmiddels een jaar van hart(d) werken achter de rug, waarin we diverse trainingen hebben geschreven, methodes met duurzame oplossingen hebben ontworpen, netwerk hebben opgebouwd en meer. Ook geven we een aantal keer per jaar een E-magazine uit waarin we een goede mix van onderwerpen trachten te brengen die voor alle betrokken partijen aantrekkelijk zijn. We willen je vragen het magazine te bekijken en, mits passend, door te sturen aan mensen in jouw netwerk die het mogelijk ook interessant vinden. Fijn als je ons met een cc-tje wilt laten weten aan wie je doorstuurt. Dank je wel voor je verbondenheid, samen sterk!

Met gepaste trots introduceert ACT! haar nieuwe magazine ‘ACT!NOW', dat volledig is gericht op de problematieken van voortijdig schoolverlaten en thuiszitten van leerplichtige kinderen. Hoewel de aandacht voor deze thema’s sterk is gestegen, blijft de aanwas van nieuwe thuiszit casussen doorgaan. Er zijn daarbij alleen maar verliezers. Zowel aan de kant van de kinderen en hun ouders, als aan de kant van de scholen, samenwerkingsverbanden, leerplichtambtenaren, enz. Want hoe langer een leerplichtig kind thuis zit, hoe groter de schade en de schande. Want laten we eerlijk zijn: het thuiszittersprobleem is sociaal geconstrueerd. Het moet dus ook sociaal worden opgelost. Daarbij geldt: tempo maken:ACT!NOW…!!

ACT! heeft het plan om het magazine ACT!NOW meermaals per jaar uit te brengen. Met een brede waaier aan onderwerpen, schrijven personen en organisaties vanuit eigen- én gemeenschappelijk perspectief. Consistentie zit vooral in het aspect van kennismaken met 'de ander’. Dit ondersteunt de visie en missie van ACT!:
De brug slaan tussen ouders van thuiszittende
kinderen en instanties.
Wij van ACT! doen dit enerzijds door ouders middels een veelheid aan faciliteringen te empoweren. Anderzijds doen wij dit door professionals van betrokken instanties specifiek te professionaliseren. En tenslotte doen we dit vooral door de condities én de werkmethodieken van probleemoplossende ontmoetingen tussen beiden op individueel- regionaal- en collectief niveau te optimaliseren.

Wij wensen u veel leesplezier. Schroom niet ons feedback te geven!


Met vriendelijke groet:
Coby Van Der Veen (red.)
Ingrid Verkuil (red.)
Indi Hondema (ACT!)
Lex Hupe (ACT!)
Hans Pollen (ACT!)
Copyright © 2017 www.hartverwarmendwijs.nl, All rights reserved.