Copy

Grundejerforeningen Østre Kvarter

Logo


Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling


Torsdag den 20. april 2023, kl. 19-21.30 i Fælleshuset

.


Dagsorden i henhold til vedtægterne:


1. Valg af dirigent og referent.


2. Bestyrelsens beretning.


3. Forelæggelse af årsrapport med påtegning af Grundejerforeningens revisor samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.


4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse.


5. Fastsættelse af kontingent.

Kontingentet foreslås hævet til 6.000 kr. p.g.a. øget udgift til skraldeordning


6. Forslag til beslutning:

Der er ikke indkommet forslag.


7. Valg af bestyrelse, herunder suppleanter.


Følgende er på valg:


Peter Østerballe, Sirius Alle 35; modtager genvalg.

Lars Lundsteen, Østre Alle 19; modtager genvalg.

Mads Lund, Østre Alle 33; modtager genvalg.

Christian Kofod, Østre Alle 45; modtager valg som suppleant.

Emma Grund, Østre Alle 37; modtager genvalg som suppleant.

Steen Sørensen, Sirius Alle 41; modtager genvalg som suppleant.


Bestyrelsen indstiller endvidere følgende til valg til bestyrelsen:

Lars Spatzek, Østre Alle 31, til fortsat at varetage foreningens regnskab.


8. Valg af revisor.

Ole Bjørn Hansen, Østre Alle 15 indstilles af bestyrelsen til genvalg.


9. Eventuelt.Link til:

Regnskab 2022 samt Budget 2023, godkendt af bestyrelsen

Påtegnet regnskab fremvises ved generalforsamlingen.
This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Østre Kvarter · Østre Alle 47 · Vaerloese 3500 · Denmark