Copy
View this email in your browser
Grundejerforeningen Østre Kvarter
Laanshøj, søndag 28. februar 2021

Kære medlemmer i Grundejerforeningen Østre Kvarter
 
Bestyrelsen skrev ud pr. nyhedsbrev fredag 19. februar og omdelte samme dag en skrivelse i alle medlemmers postkasser, der varslede indkøb af et otte meter højt kastanjetræ samt to otte meter høje kejserlindetræer.
Indkøbet medfører en justering af driftsbudgettet for 2021, da det har vist sig dyrere end ventet at foretage det jordforbedrende arbejde, hvor de gamle træer har stået, og hvor foreningen er forpligtet til at genplante de bevaringsværdige træer, jf. lokalplanen.
Derfor omdelte bestyrelsen også driftsbudgettet og gav også en frist til 27. februar til at give indsigelser mod indkøbet.

Bestyrelsen varslede samtidig, at ikke-afgivne indsigelser ville blive betragtet som en tilslutning til at gå videre med købet.
 
En modtagen indsigelse og et opklarende spørgsmål
Ved fristens udløb havde bestyrelsen modtaget tre reaktioner via bestyrelsesmailen. To medlemmer/beboere havde givet deres opbakning til indkøbet, og et medlem havde givet sin indsigelse. Indsigelsen gik på følgende forhold:
 
  • Prisen for træerne er for høj; det pågældende medlem havde researchet sig til en billigere pris på mindre træer.
  • Prisen på det jordforbedrende arbejde er for høj.
  • Endelig spurgte medlemmet til, om der er gro-garanti inkluderet i prisen.
 
Medlemmet modtog et umiddelbart svar pr. mail fra Lars Spatzek på vegne af bestyrelsen, og derudover har bestyrelsen drøftet indsigelsen på et opsamlende møde søndag aften.

Bestyrelsens holdning er:
  • Prisen på træerne kan sjældent måles på højden alene; det er nemt at få høje, tynde træer ved brug af gødning – mens træer, der skal vokse op og matche vores nuværende i størrelsen, kræver langsom vækst, mange omplantninger og kontrolleret rodnet.
  • Som nævnt i varslingen har foreningen været så heldig at få et ekstraordinært godt tilbud, hvor vi både får 30.000 kr. i nedslag i prisen og samtidig får ekstra høje træer, fordi vi bestiller samtidig med Københavns Zoo og Københavns Kommune. Vi får ikke billigere træer, hvis de skal kunne vokse op og blive sunde og stærke træer, der matcher vores nuværende i størrelse. Træerne koster 22.500 kr. pr. træ inklusive moms – i alt 67.500 kr.  
  • Prisen på det jordforbedrende arbejde er blevet fastlagt i dialog med faglig ekspertise på området. Det er nødvendigt med det grundige, jordforbedrende arbejde, hvor de gamle træers rodnet grundigt fjernes i et hul, der er to meter i diameter og tilstrækkeligt dybt, da vi ellers risikerer, at de nye træer ikke kan vokse, som vi ønsker (de får dværgvækst) – og så risikerer vi først at have spildt penge på de nye træer. Det jordforbedrende arbejde koster i alt 73.500 kr. for de tre træer.
  • Der er en tre-årig gro-garanti på de nye træer. Og de valgte træer er desuden udvalgt på grund af deres langsomme, grundige vækstvilkår hidtil, som sandsynliggør stærke, sunde og høje træer fremover. Bestyrelsen vil i hele forløbet med at genplante de bevaringsværdige træer forsøge at gøre det på bedst mulig måde med inddragelse af faglig ekspertise og ikke forsøge med hjemmelavede løsninger.
 
Udover indsigelsen har et medlem henvendt sig til mundtligt til bestyrelsen og spurgt til rækkefølgen for, hvornår træerne fældes og erstattes.
Særligt blev der spurgt til ahorntræet ved Østre Alle 5/Sirius Alle 55, som der har været formodninger om, var i skrøbelig stand. Svaret er her, at bestyrelsen i hele forløbet tager udgangspunkt i en trærapport, der er udarbejdet af en seniorrådgiver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, som fastslår, at træet er i fin stand og blot skulle kronesaneres – dette er gjort.

Bestyrelsen vil på førstkommende generalforsamling fremlægge en 10-års plan og - budget for udskiftning af de resterende træer.

To positive tilsagn og tavst samtykke fra de øvrige medlemmer
De to positive tilsagn gik dels på det forberedende arbejde og bestyrelsens orientering og tilkendegav dels opbakning til at genetablere kontingentet på 5.000 kr. pr. medlem pr. år.
 
Som bestyrelsen varslede i skrivelsen, regnes ikke-afgivne indsigelser desuden som tilsagn til at gå videre med købet.

Derfor vurderer bestyrelsen alt i alt, at der er omfattende tilslutning til at gå videre med købet – og at der er kvalificerede begrundelser for at fastholde bestyrelsens beslutninger ved de forhold, der er gjort indsigelser mod. Dermed har en enig bestyrelse besluttet at sætte købet af de nye træer i værk.
 
Bestyrelsen takker mange gange for både de afgivne kommentarer og for opbakningen.
 
Spørgsmål til bestyrelsen kan altid stilles på bestyrelsen@oestrekvarter.dk.
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen Østre Kvarter
Ved Lars Peter Olsen,
Formand
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facebook
Facebook
Hjemmesiden
Hjemmesiden


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Østre Kvarter · Østre Alle 47 · Vaerloese 3500 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp