Copy
View this email in your browser
Grundejerforeningen Østre Kvarter
NYHEDSBREV NR. 13, DECEMBER 2020
1. Affaldssortering
Det er generelt gået over al forventning med sortering af affald.
Der har været lidt småfejl, så bestyrelsen opfordrer til at man læser sorteringsvejledningen igennem, og smider i restaffald, hvis man er i tvivl. Storskrald må ikke smides i beholderne! 
Der har desuden været lidt indkørings-vanskeligheder fra Vestforbrændings side med manglende afhentning af diverse affald mv., men det ser ud til, at det efterhånden er ved at falde på plads.
Vi har desuden fået skiftet nogle containerstørrelser (plast og restaffald) og har fået opjusteret tømningsfrekvens for pap.
Der er opsat hylder til kasser med ekstra grønne poser i alle affaldsrum, og poserne er bestilt. 


2. Status på træsituationen
Jf. den kommunale høring får vi fældet tre kastanjetræer på Østre Alle 11, 29 og 51. Det vil foregå 17-18. december.
Bestyrelsen har af flere sagkyndige fået at vide, at vi skal plante træerne ens parvis, så dette vil ske.
Bestyrelsen håber samtidig, at vi på et senere tidspunkt kan forlænge levetiden de tre kastanjer i Østre Kvarter etape 2, som generelt har det langt bedre, da HC har været knap så voldsomme mod dem. Håbet er, at dette kan ske med kraftig styning.
Af samme grund har bestyrelsen besluttet at genplante det fældede træ i etape 2 med et nyt kastanjetræ af en god størrelse.
Fældningen og rodfræsning sker inden for vores budgetramme 2020.
Vi vil til budget 2021 vurdere om køb og plantning af 3 store træer kan holdes indenfor den ordinære budgetramme, som vil blive udarbejdet primo næste år.
Vi har også bestilt et nyt egetræ til legepladsen, som bliver plantet i næste måned.

3. Eftersyn af legepladsen med status på situationen
Legepladsen mellem de to etaper i Østre Kvarter skal efterses med mellemrum. I forbindelse med det seneste eftersyn er en række mangler blevet påpeget.
Bestyrelsen er i dialog med det firma, der har opført legepladsen, som indvilger i at udbedre en række af manglerne. De øvrige vil bestyrelsen drøfte og tage stilling til på kommende bestyrelsesmøde.

4. Private opladere til elbil
På generalforsamling nedsattes en arbejdsgruppe for dette. Denne har nu formuleret et forslag til bestyrelsen, som drøftes.
Samtidig har arbejdsgruppen peget på, at der kan være brug for at klargøre forsikringsspørgsmål. Dette er bestyrelsen i gang med.
I mellemtiden opfordrer bestyrelsen til, at beboerne undgår at oprette eller anvende ladestandere i egen carport, som alene gør brug af 220 V-stik (de så kaldte 'mormor-opladere').
Skriv til bestyrelsen vedr.spørgsmål eller kommentarer til dette på bestyrelse@oestrekvarter.dk.

5. Farve på maling af carport - og samlet overblik over de anvendte malefarver i foreningen
En beboer har henvendt sig til bestyrelsen med opklarende spørgsmål til farven på carportmalingen. Det har ført til en opdatering af en oversigt over de forskellige farver og maletyper, der er i brug i foreningen. I finder den her: https://ØK_Udvendig_og_indvendig_vedligehold_af_bygninger.pdf

6. Oprydning af cykler 
Bestyrelsen sætter gang i en oprydning af cykler, der ikke er i brug, i cykelskurerne.
Det vil blive sat i gang i januar-måned, hvor alle cykler vil blive påført manila-mærker.
De cykler, hvor mærkerne ikke er fjernet indenfor 45 dage (jf. de leveregler, der blev vedtaget på generalforsamling 2020: https://Leveregler_godkendt__generalforsamlingen_2020.pd vil blive fjernet. I vil høre mere i den kommende tid. 

7. Frist for beboerforslag til generalforsamlingen: 1. februar 2021
Vi nærmer os regnskabsårets afslutning og dermed indkaldelse til kommende ordinære generalforsamling. Jævnfør foreningens vedtægter skal beboerforslag modtages senest 1. februar, og datoen for den kommende generalforsamling varsles senest 15. februar. Bestyrelsen takker i den forbindelse alle for at have betalt kontingent for 2020 og glæder sig over, at foreningen har en bundsolid økonomi.

Rigtig glædelig jul og godt nytår fra Bestyrelsen!
Facebook
Facebook
Hjemmeside
Hjemmeside
Copyright © 2020 Grundejerforeningen Østre Kvarter, All rights reserved.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Grundejerforeningen Østre Kvarter · Østre Alle 47 · Vaerloese 3500 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp