Copy
Språkbrevet, nr 7, 2013

Lättläst är inte alltid lätt

Nu lider sommaren mot sitt slut och vi på Språkkonsulterna ser fram emot en rolig språkhöst. Extra mycket ser vi fram emot den sista augusti då den statliga lättlästutredningen ska komma med resultatet av sin utredning. Det ska verkligen bli spännande för oss som arbetar med att skriva lättläst samhällsinformation och andra viktiga informationstexter.

Lättlästa texter kan skrivas på olika sätt, men majoriteten av personer som har lässvårigheter behöver för det mesta bara ett enklare språk – inte ett förenklat innehåll. Här ska du få några tips om vad du ska tänka på när du skriver sådana texter.


Vem ska läsa texten?

Om du vill skriva lättlästa texter ska du alltså först göra en ordentlig mottagaranalys så att du vet vilken nivå du vill lägga dig på, om mottagarna är insatta i ämnet och vilken ordförståelse de kan förväntas ha. Det här är kanske den viktigaste och svåraste delen av att skriva lättläst. Om du exempelvis vänder dig till studenter på universitetet kan du förvänta dig att de inte har problem att läsa ord som föreläsning, campus eller studier. Däremot kanske du ska undvika otydliga bilduttryck, till exempel kaffeflicka eller ord som är ovanliga i skrift, till exempel furstlig.

Skriv enkla meningar

Meningarna i lättlästa texter bör inte överstiga 25 ord annat än i undantagsfall. Men fastna inte i fällan att bara skriva korta meningar. Om du regelmässigt skriver korta meningar kommer din text att bli stötig och staccato-artad. Det blir svårt att få med samband och röd tråd. De flesta läsare tycker att texten blir lätt att läsa om språket har rytm och meningarna är varierade – ibland korta, ibland lite längre.

Se också till att du inte klyver huvudsater och stoppar in bisatser i onödan. Det blir mycket svårläst för personer med läshinder. Försök också att undvika påståenden som ser ut som frågor (så kallade frågeformade konditionalbisatser), till exempel Vill du ha kaffe kan du hämta i automaten. Skriv istället Om du vill ha kaffe kan du hämta i automaten. Undvik även att avsluta en mening med preposition, till exempel Det finns många sätt att skriva på.

Använd begripliga ord

Det låter självklart att man ska använda begripliga ord, men frågan är förstås vilka ord som är begripliga och för vem. Välkända ord är alltid lättare att läsa än okända. Däremot är det inte alltid rätt att använda alltför vardagliga ord om det påverkar textens skärpa. För en vuxen person kan till exempel diskutera vara lika välkänt som prata, och om det handlar om en riktig diskussion och inte ett lättsamt samtal blir diskutera alltså bäst i sammanhanget.

Låt layouten vara luftig

Slutligen måste du lägga extra mycket omsorg på textens yttre form när dina texter ska läsas av personer med lässvårigheter. Låt gärna raderna vara korta, ställ in marginalen så att textraderna blir cirka 50 tecken. Men använd inte så kallat frasanpassat radfall, det vill säga rader som bryts där det är en naturlig paus. Olika läsare har olika läsrytm och det är därför svårt att få till ett radfall som passar alla. Gör stycken som består av cirka 3–7 rader och skriv tydliga och informativa underrubriker. Ja, ungefär som den här texten.

Helena Englund Hjalmarsson, din personliga språkrådgivare
Lättläst för alla

Beställ lättläst och hjälp Burkina Faso

Under augusti och september låter vi 5 procent av intäkterna från uppdrag inom lättläst gå till vår förskola i Burkina Faso. Passa på att lägga din beställning nu så är du med och bidrar!
Läs mer om kampanjen

Massor av blogginlägg på Pratbubblor

Om du inte besökt bloggen Pratbubblor på ett tag väntar dig massor av roliga språkreflektioner från språkkonsulter på semester. Det populäraste inlägget under augusti handlar om namn ifrån sjöar och fjäll i Lappland.
Läs Om värdet av språkkunskaper i fjällen

Nominera språkinsatser

Har ditt företag eller din myndighet gjort en anmärkningsvärd språkinsats under de senaste 10 åren? Passa på att nominera er till Språk10-utmärkelsen före den 30 september. 
Läs mer om Språk10 
Copyright © 2013 Språkkonsulterna, All rights reserved.