Copy
Språkbrevet, nr 8, 2013

Rädsla att tala inför publik - ett onödigt hinder

Många människor drabbas av så kallad talängslan, det vill säga en stark olust eller rentav ångest för att tala inför andra. Det kan vara ett stort problem – inte minst i yrkeslivet. Nuförtiden förväntas nästan alla medarbetare på ett företag eller i en organisation kunna presentera en idé, ett resultat eller ett projekt på ett professionellt sätt. Men det är inte alltid som de anställda får någon fortbildning eller något kontinuerligt stöd i den muntliga kommunikationen. I det här brevet ger jag dig några tips på hur du kan motverka talängslan.

Acceptera känslan
Som språkrådgivare får jag ofta frågan vad man kan göra för att komma över sin nervositet i situationer där man ska tala inför andra. Jag brukar svara att en god början faktiskt är att acceptera den negativa känslan. Alla som framträder är mer eller mindre nervösa, men olika bra på att dölja det. Känslan är obehaglig, men den kommer inte att skada dig. Acceptera att nervositeten kommer och tänk: Visst, jag är nervös, men jag fortsätter ändå!

Ställ rimliga krav
Det har slagit mig att många människor ställer orimliga krav på sig själva när det gäller att tala inför andra – allting måste vara perfekt. Det är personligt och utlämnande att tala inför andra och ta plats, och det kan kännas svårt. Men mitt råd är att du ska ställa rimliga krav på dig själv. Och tänk på att de som lyssnar vill att det ska gå bra för dig – de vill bara höra en intressant presentation, inte bedöma eller kritisera dig! Och skulle din nervositet synas, så tolkar lyssnaren den för det mesta bara som ett tecken på att du tar uppgiften på allvar.

Var förberedd
Det är förstås också bra att vara väl förberedd. Du ska gärna ha övat på presentationen, och då inte bara genom att gå igenom och tyst läsa manus eller stolpar, utan genom att faktiskt genomföra presentationen med bilder och allt. Men det är också viktigt att komma ihåg att du inte kan förutse allting och ha total kontroll, hur mycket du än övar. Om det händer saker som du inte kan styra under presentationen, så är det bara att ”hänga med” och ta situationen som den kommer. Det kan rentav vara så, att om du bestämmer dig för att det är helt OK att inte ha full kontroll, så blir du lugnare.

Fokusera på vad du vill säga
Vad kan man då göra rent praktiskt i själva talsituationen, om nervositeten och olusten kommer? Ett tips är att tänka mer på vad du vill säga än på hur du säger det. Om du koncentrerar dig på vad du kan ge de som lyssnar i stunden, så flyttar du ditt eget fokus från dig själv till ämnet och dina viktiga budskap. Och du kan samtidigt lugna dig med att det är innehållet i din presentation som är det intressanta för lyssnarna, inte du som person!

Tala lugnt, pausera, andas
Ett råd för att minska nervositet som många vana talare samstämmigt ger är att man ska lugna ner tempot. Och våga göra pauser. Om du talar långsammare och pauserar, så hinner du också andas några djupa, lugna andetag emellanåt, och då signalerar du till kropp och sinne att det här är ingenting farligt – det här går ju bra!
 
Mats Hydbom, din personliga presentationskonsult

Presentera professionellt

Språkkonsulterna ger företagsanpassade kurser i professionell presentationsteknik, som hjälper dig och kollegerna förbi talängslan. Ni lär er planera, förbereda och genomföra framgångsrika presentationer med ett tydligt budskap. Kontakta oss för att diskutera ett upplägg.

Nominera språkinsatser

Har ditt företag eller din myndighet gjort en anmärkningsvärd språkinsats under de senaste 10 åren? Passa på att nominera er till Språk10-utmärkelsen före den 30 september. 
Läs mer om Språk10 

Du har väl gjort Språkkvisset?

Missa inte september månads Språkkviss. Som vanligt drar vi 10 vinnare, och nu i september kan du vinna Bästa språktipsen - en bok med massor av tips om skrivande och kommunikation. 
Till Språkkvisset
Copyright © 2013 Språkkonsulterna, All rights reserved.