Copy
Språkbrevet nr 7, 2014

Termarbete – vikten av att tala samma språk

Jobbar du inom det medicinska fältet känner du till att skillnaden mellan pulmonell tbc och extrapulmonell tbc är att det ena är tbc i lungorna, vilket är den vanligaste typen av tbc, och det andra är tbc i andra delar av kroppen. Om du är jurist vet du att en tredskodom är en dom mot personer som inte har infunnit sig till en rättegångsförhandling, trots att de har blivit kallade. Och arbetar du inom finansbranschen kan du förklara att det som skiljer ett försäkringsbolag från en försäkringsgivare är att det förstnämnda är ett företag som tillhandahåller en försäkring och den senare är den som står för risken – ofta, men inte alltid, är det samma bolag. Alla vet inte vad de här orden betyder, men du som fackexpert gör det. Och det är det som är huvudsaken.


Vad är termer?

Orden ovan är termer, det vill säga ord med en väldefinierad betydelse som är specifika inom ett fackområde. Det kan vara enstaka ord som målsägare och gäldenär, eller hela fraser som responsiv design och olaga intrång. Termer är nödvändiga för att fackexperter ska kunna tala effektivt med varandra.


Varför behövs termarbete?

För att en term ska fungera måste alla som ska använda den vara överens om vad den betyder. Och det är där termarbetet kommer in i bilden. Termarbete handlar om att ge facktermer inom ett område en entydig betydelse. Målet är att standardisera termerna, så att alla experter inom området är överens ur två perspektiv:
  1. De menar samma sak när de använder en term.
  2. De använder en och samma term när de menar samma sak.
Annars finns det till exempel en risk att två personer använder ordet tunnel, men att den ena syftar på betongen eller stålet som omsluter tomrummet och den andra avser själva tomrummet. Eller att en ingenjör använder ordet regnsensor och en annan regngivare, när båda menar mätinstrumentet på vissa lastbilar som känner av regn på vindrutan. I båda fallen finns en risk för kostsamma missförstånd och ett behov av att standardisera termerna.

En av de största fördelarna med att standardisera termer är att det sparar både tid och pengar, eftersom det blir färre missförstånd och misstag. Om texterna på din arbetsplats också översätts kommer översättningarna att ta kortare tid och bli mer konsekventa. Om du jobbar på en myndighet har din arbetsplats dessutom ett särskilt ansvar att använda och utveckla terminologin inom sitt område, enligt språklagen från 2009.


Hur går termarbete till?

I termarbetet behövs både en fackexpert och en terminolog. Fackexperten sitter inne med kunskapen om vad termerna betyder och vilka termer som behövs, medan terminologen driver arbetet, sammanställer termerna, skriver definitionerna och så vidare.

Så här går ett termprojekt till i stora drag:
  1. Avgränsa ett område, till exempel termerna på din arbetsplats.
  2. Samla in information om termerna och beskriv hur de förhåller sig till varandra. Då får du en överblick över vilka termer som finns och vilka som saknas och behöver skapas.
  3. Välj ut de termer du vill använda. Om det finns flera termer för samma sak väljer du den term som är lämpligast. Om det inte finns någon term tar du fram en ny, eller tar en term från ett annat språk och anpassar den efter behov.
  4. Skriv definitioner till termerna.
  5. Stäm av termvalen och definitionerna med en fackexpert.
  6. Samla termerna i en termordlista eller i en termbank och förankra dem i verksamheten.
Om du vill få en ännu utförligare bild av hur termarbete går till kan du lyssna på det senaste avsnittet av vår språkpodd.


Red ut begreppen på din arbetsplats 

Alla arbetsplatser har termer. Om du märker att du och dina kolleger lägger mycket tid på att reda ut vad ni egentligen menar, borde ni genomföra ett termprojekt. Kontakta oss om du vill veta mer.

Erik Svensson, din personliga språkrådgivare
 
PS. Facktermer ska helst bara användas mellan fackexperter. Undvik termer när du kommunicerar med lekmän. Om du måste använda en term ska du alltid förklara den.

Språkpodden om terminologi

I vår senaste språkpodd får du höra Erik Svensson berätta om framgångsrika termprojekt. Språkpodden ger dig nästan 20 minuter med språkråd, kunskap och härliga språkdiskussioner. Alltid aktuella och intressanta ämnen. Lyssna på sändningen och njut!
Till Språkpodden

Vi köper dator åt Adama

Visste du att Språkkonsulterna finansierar en förskola för nomadbarn i Burkina Faso? Mellan den 15 augusti och 15 september bidrar vi dessutom lite extra. Då låter vi 10 procent av våra intäkter från teknikrelaterade tjänster gå till att köpa en dator till vår förskollärare Adama Diallo. Läs mer om kampanjen

Terminologi-
tjänster

I termarbetet behövs både en fackexpert och en terminolog, eftersom det är fackexperten som har kunskapen om vad termerna betyder. Om du vill veta mer om hur vi kan anpassa tjänsten till just din organisation ska du prata med Helena Englund Hjalmarsson hos oss. Du når henne på
070-767 81 81 eller helena.englund@
sprakkonsulterna.se