Copy

Extra maandbericht oktober 2021


Uit de kerkenraad

Tentoonstelling Origins en activiteiten rond Origins

Vanaf 1 juli is in de Thomaskerk de sculptuur te zien van Ivan Cremer.
Deze sculptuur heeft hij gemaakt voor de Thomaskerk, daarmee laat hij, als kleinzoon van de architect Karel Sijmons, de verbinding zien tussen de sculptuur en het kunstwerk dat de Thomaskerk is. Gedurende de periode vanaf 1 juli is de kerk iedere dag open voor bezoekers, dat is mede omdat de beelden voor de kerk onderdeel zijn van ArtZuid. We hebben de afgelopen maanden gezien dat een groot aantal bezoekers de kerk heeft bezocht en verrast werden door de prachtige kerkzaal. Daarmee heeft een nieuwe groep mensen kennisgemaakt met de Thomaskerk.

Ook het feit dat we iedere dag open zijn heeft voor een nieuwe dynamiek gezorgd: mensen lopen makkelijk binnen, wie in de buurt woont neemt een kijkje en zo is de Thomaskerk meer onderdeel geworden van de buurt.
De afgelopen tijd zijn verschillende events georganiseerd en zijn groepen, die we eerder niet bij De Thomas aantroffen, te gast geweest, zoals Hello Zuidas, verschillende Rotaryclubs en relaties van de familie Cremer.

De expositie in de kerk krijgt binnenkort een nieuwe impuls doordat foto’s te zien zullen zijn van Sacha de Boer, die zij heeft gemaakt van Origins. In deze foto’s komt de relatie tot uitdrukking tussen de sculptuur en de kerk, daarnaast zijn het prachtige foto’s van de Thomaskerk. De expositie is vrij toegankelijk en is iedere middag te bezoeken. De foto’s zijn ook te koop.

De komende periode organiseren we Artist Talks met Ivan Cremer en Sacha de Boer en gaat Evert Jan de Wijer in gesprek met Ivan Cremer over de relatie tussen zijn werk en het werk van zijn grootvader, de Thomaskerk.

De tentoonstelling is, mede vanwege de expositie van Sacha de Boer, verlengd tot 14 november. De events en een percentage van de verkoop van foto’s dragen ook bij aan de dekking van onze kosten en aan het behoud van de Thomaskerk.

Roeleke Vunderink
voorzitter kerkenraad
17 oktober      10.30 uur
24 oktober      10.30 uur
31 oktober      10.30 uur
Ds. Evert Jan de Wijer
Ds. Evert Jan de Wijer
Ds. Evert Jan de Wijer
De diensten zijn online te volgen via de website www.dethomas.nl/opzondag of ga naar www.kerkdienstgemist.nl
Aanmelden voor de diensten is niet nodig, gemeentezang is toegestaan.
ThomasTheologie
Woensdag 20 en 27 oktober van 14.00 – 15.00 uur

ThomasMuziek - Lunchconcert
Dinsdag 19 oktober 12.30 uur - von Altenstadt & de Jong, vioolduo

TheaterTroep – Stuk voor Stuk
Donderdag 21 oktober 19.30 uur - Drie eenakters door gevierde schrijvers

ThomasFilm
Vrijdag 29 oktober 20.00 uur - De Beentjes van Sint Hildegard

ThomasTroostcafé
Elke woensdag van 15.00 – 18.00 uur

Klik hier voor meer informatie en het volledige programma Najaar 2021
Bezoek onze website
Colofon
Thomaskerk
 
Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)
www.dethomas.nl
 
Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30
Email: predikant@dethomas.nl
 
Telefonisch spreekuur:
dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur
 
Inloopspreekuur in de predikantskamer:
Iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur
 
Pastorale nood:
Telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar
 
Voorzitter kerkenraad: Roeleke Vunderink      roeleke@dethomas.nl
Scriba: Connie Hoek                                       conniehoek@upcmail.nl   
Koster: Roelf Koning                                       beheer@dethomas.nl
                                                                        tel. 020-673 81 71
Autodienst: Dick van Dijk                                tel. 020-644 88 11


Ontwerp en Lay-out - BURO GRAFILIZZ

 
De Thomas op Instagram
De Thomas op facebook
De Thomas op LinkedIn
De Thomas
Copyright © 2021 De Thomas, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp