Copy

AUGUSTUS 2021

Overdenking

U, God, zullen volkeren danken,
u danken
de volkeren alle. (Psalm 67, 4 en 6)

De vergezichten rondom de huidige tijd zijn opvallend afwezig. Mijn nieuws-berichten reppen van besmettingscijfers die dan weer dalen, dan weer stijgen. De Olympische Spelen die voor Nederland dreigen te mislukken. Kortom, de orde van de dag. Merkwaardig. Trendwatchers en ook wij, dominees, waren uitgebreid aan het woord tijdens de lockdown. Maar nu het leven langzaam weer op gang komt, valt mij het grote zwijgen op over de gang van de wereld.

De verklaring daarvoor zou wel eens precies in deze overgang naar de orde van de dag kunnen liggen. Zozeer zijn wij weer bezig met de dagdagelijkse dingen dat ons nu al een langere adem ontbreekt. En daarmee ook de ruimte voor het dromen en het verlangen naar een goede aarde. Er komt weer veel op ons af. De agenda stroomt vol. We dreigen weer ten onder te gaan in de zorgen en noden, maar ook de muizenissen van altijd.

Laten wij onszelf dat niet al te euvel duiden. Mogelijk zijn wij mensen ook helemaal niet gebouwd op grotere dingen, op een ruimer perspectief. De kracht van deze psalm is nu juist dat de psalmist zijn uitgangspunt neemt in iets dagelijks, of althans iets dat dagelijks zou moeten zijn, als de zegen die ons bij een getijdengebed ten deel valt: ‘God zij ons genadig en zegene ons, Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten’. In dat kleine en bereikbare moment licht een hele toekomst van de wereld op. God overvraagt een mens niet. Het sprankje hoop dat ons soms ten deel valt, doet ons vertrouwen in de goede afloop van alle dingen. Heel de aarde zal ooit net zo vrolijk zijn.

Evert Jan de Wijer
Ook dit jaar houden de Thomaskerk, Oranjekerk en Willem de Zwijgerkerk gezamenlijke zomerdiensten. Let op de aanvangstijden!
  1 augustus   10.00 uur
Ds. Wilken Veen
4e zomerdienst Willem de Zwijgerkerk
De diensten vanuit de Willem de Zwijgerkerk zijn niet online te volgen. Naderhand is een audio-opname beschikbaar op YouTube via www.willemdezwijgerkerk.nl/kerkdiensten
60 mensen kunnen de diensten bijwonen. Aanmelden is niet nodig.

Let op: 1 augustus is er geen dienst in de Thomaskerk.
U kunt de kerk bezoeken van 12.00 – 17.00 uur voor de expositie Origins.
  8 augustus   10.30 uur

15 augustus   10.30 uur

22 augustus   10.30 uur
29 augustus   10.30 uur
Ds. Evert Jan de Wijer
5e zomerdienst Thomaskerk
Ds. Evert Jan de Wijer
6e zomerdienst Thomaskerk

Drs. Alex van Heusden
Ds. Evert Jan de Wijer
De diensten vanuit de Thomaskerk zijn online te volgen via de website
www.dethomas.nl/opzondag of ga naar www.kerkdienstgemist.nl
60 mensen kunnen de diensten bijwonen. Aanmelden is niet nodig.
ThomasTheologie

Op woensdag 4, 11 en 25 augustus van 14.00 – 15.00 uur kunt u met predikant Evert Jan de Wijer meelezen in de Schriftlezingen voor de volgende zondag. We lezen de tekst in verschillende vertalingen en zoeken naar de betekenis voor vandaag. Iedereen van harte welkom!
ThomasTalk
De Thomas: wat maakt een mens tot mens? 
Bart-Jan van Gaart presenteert filosofische gespreksserie ThomasTalk.
‘Wat maakt een mens tot mens?’ is de korte vraag waarmee Bart-Jan zijn gesprekspartner verleidt tot openhartigheid. De Thomas start een gespreks-serie die tot nieuwe inzichten kan leiden rond menszijn. Van Gaart kiest zijn gesprekspartners uit vele hoeken: zo spreekt hij met kunstenaars, een hoogleraar, een bestuurder van een zorggroep. Hij begint met een predikant: Evert Jan de Wijer, voorganger in De Thomas zelf. Andere gesprekspartners zijn Colet van der Ven, Gabriele Kasten, Huub Oosterhuis, Mounir Samuel en Paul van Tongeren.
Deze zomer vindt u zes afleveringen van ThomasTalk op onze website.
De afleveringen zijn zowel te bekijken als video, als te beluisteren als podcast via Spotify of een andere podcastapp zoals Google Podcast en Apple iTunes.
 
Wilt u reageren op de ThomasTalks? Mail dan naar paula@dethomas.nl
Nu te zien in De Thomas: ORIGINS
Sculptuur door Ivan Cremer

‘Alles wat ik te zeggen heb zit in deze kerk’, waren de enige woorden die architect Karel L. Sijmons (1908-1989) achterliet over de totstandkoming zijn levenswerk: De Thomaskerk.
Voor zijn kleinzoon Ivan Cremer de aanleiding om een zoektocht te beginnen naar de betekenis van de architectuur, en daarop te reageren met zijn werk als beeldhouwer. Volgens Cremer een zoektocht naar de oorsprong van het bestaan, geschreven in hout en steen.
 
Foto: Marcel Steinbach
Vóór de kerk staan verder drie manshoge beelden van Cremer, Dancers from Oblivion, als onderdeel van de Sculptuur Biënnale ARTZUID21.
 
Foto: Marcel Steinbach
De Thomas is tot 17 oktober dagelijks geopend tussen 12.00 – 17.00 uur, entree gratis.
ThomasTroostcafé

Het ThomasTroostcafé biedt een plek in Amsterdam-Zuid voor iedereen die troost bij rouw en verlies zoekt; en voor iedereen die even op verhaal wil komen of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een moment van stilte en bezinning.

We richten ons in het bijzonder op mensen die steun bij verlies zoeken; dat kan verlies van een dierbare zijn, of verlies van andere zaken zoals gezondheid, werk of geboortegrond.

Maar het Thomas Troostcafé is er ook voor hen die om wat voor andere reden dan ook op adem willen komen en een moment van rust en bezinning zoeken.

ThomasTroostcafé: elke woensdag van 15.00 – 18.00 uur!

De koffie, thee en onze gastvrouwen staan klaar. Wilt u vooraf contact met de organisatie? Stuur een bericht aan troostcafé@dethomas.nl  Sommige bezoekers willen graag vooraf een afspraak maken met ons. Dat kan ook; stuur ons gerust een mailtje. Dan maken we u op woensdagmiddag wegwijs in De Thomas.

Welkom in De Thomas, een huis om op verhaal te komen.
Nieuw: ThomasTour
Volg de ThomasTour in De Thomas: een gratis audiotour-wandeling door het pand aan de Prinses Irenestraat 36. Wat vindt u allemaal in ons huis?


Kom naar De Thomas en scan daar met uw eigen mobiele telefoon of tablet de QR-code voor de Tour. U luistert dan naar het verhaal van de achtergrond van het ontwerp, het verhaal van de architect en de verhalen van de kunstenaars, die artefacten in het pand hebben gebracht.

Tot en met zondag 17 oktober treft u ook Origins, van kunstenaar Ivan Cremer aan in De Thomas. En voor het pand is zijn object Dancers from Oblivion te vinden, onderdeel van ARTZUID 2021.
ThomasTerras
Te vinden in de binnentuin van De Thomas, alleen beschikbaar voor groepen.

Reserveren voor groepen en partijen via http://www.dethomas.nl/thomasterras/
Bezoek onze website
Colofon
Thomaskerk
 
Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)
www.dethomas.nl
 
Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30
Email: predikant@dethomas.nl
 
Telefonisch spreekuur:
dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur
 
Inloopspreekuur in de predikantskamer:
Iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur
 
Pastorale nood:
Telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar
 
Voorzitter kerkenraad: Roeleke Vunderink      roeleke@dethomas.nl
Scriba: Connie Hoek                                       conniehoek@upcmail.nl   
Koster: Roelf Koning                                       beheer@dethomas.nl
                                                                        tel. 020-673 81 71
Autodienst: Dick van Dijk                                tel. 020-644 88 11


Ontwerp en Lay-out - BURO GRAFILIZZ

 
De Thomas op Instagram
De Thomas op facebook
De Thomas op LinkedIn
De Thomas
Copyright © 2021 De Thomas, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp