Copy

SEPTEMBER 2021

Overdenking

‘God staat op, zijn vijanden worden verstrooid’, psalm 68, 2

Ik weet dat u voor geen kleintje vervaard bent. Maar ik heb u toch een paar verzen van deze lange psalm bespaard. Iets met harige schedels van vijanden die verpletterd worden en honden die hun bloed oplikken. Niet alleen omdat wij menen - met de nadruk op menen - in de loop van de tijd geleerd hebben iets beschaafder met elkaar om te gaan. Maar ook omdat er zo van die dagen zijn dat het openbaar vertoon van geweld je even teveel is. Als de dagelijkse nieuwsgaring je beelden van neergeschoten lijken op de straten brengt, waartussen mannen met brommertjes triomfantelijk crossen. Dan zou het je kunnen overkomen dat je even genoeg hebt van heilige teksten waarin bezongen wordt dat onze God de beste is, en de grootste, onze God de kampioen. Dan heb je behoefte aan iets liefs. Een klein teken van vrede.

De Hebreeuwse grammatica komt mij hier te hulp. ‘Jullie vertalen het verkeerd,’ fluistert het. De werkwoorden zijn optatieven. Het zijn wensgedachten. Was het maar zo, wil de psalm maar zeggen, dat de Heer een keertje opstond en alle koppen tegen elkaar knalde.

Maakt het dat minder schokkend? Dat het zich allemaal in je hoofd afspeelt maar dat het gelukkig allemaal niet echt is gebeurd? Ik weet het niet. Wie niet afdaalt tot zijn eigen woede, komt ook slecht tot vrede. En vrede wordt ook nogal snel gereduceerd tot lieve vrede. En daar moeten we snel toe overgaan. Zeker in de kerk waar we de woede graag ontkennen waardoor deze voor jaren ondergronds kan gaan.

Maar ik kan het ook niet helpen. In vrede, in verlangen, zit iets woedends, zit iets razends. Omdat het geen vrede is en de rotzakken er steeds mee wegkomen. Plotseling zie je ook motieven in deze razende oorlogspsalm. God is de vader van wezen. De voorspraak van weduwen. Hij geeft de eenzamen een stoel, en een huis. Hij doet gevangenen uitgaan in voorspoed. Natuurlijk. Ook hier is de wens de vader van de gedachte. En alleen al de gedachte aan het feit dat het allemaal niet zo gaat, maakt een mens woedend. Vol van heilige woede. Woede om niet meteen weg te doen maar te koesteren als brandstof voor ons verlangen.

Evert Jan de Wijer
Uit de kerkenraad

Herbevestiging ambtsdragers
Zondag 29 augustus zullen tot onze grote vreugde Corine Waaning en Paul Quist in hun ambt herbevestigd worden. Wij verwelkomen hen graag terug in de kring van de kerkenraad. Wat zij precies gaan doen, willen wij ook graag laten afhangen van hun voorkeuren en waar hun hart naar uitgaat. Dat hangt samen met de nieuwe en lichtere vorm van besturen die de kerkenraad voor wil gaan staan. Natuurlijk zullen zij hun achtergrond als diaken en ouderling met zich meenemen. Maar zij zullen vooral gaan bezien hoe zij dat het beste vorm kunnen geven in de opbouw van De Thomas als een goed huis om in te wonen.

Aanstelling kwartiermaker San Jonker
Per 1 september zal San Jonker bij De Thomas komen werken als kwartier-maker. In deze functie werkt San samen met Evert Jan de Wijer aan de programma’s voor De Thomas: Evert Jan vanuit de inhoud en San vanuit de organisatie, communicatie en bedrijfsvoering. Daarmee voeren San en Evert Jan in feite het businessplan van De Thomas uit. San heeft een brede ervaring als zakelijk leider, organisator fondsenwerver en projectmanager bij tal van culturele instellingen zoals theatergezelschappen en musea. Zij zal voor drie dagen per week werkzaam zijn, voor het grootste deel ook in de Thomaskerk.
San woont in Amsterdam en heeft drie kinderen. In een volgend Maandbericht zal zij zich verder voorstellen.
 
Gemeentezondag 26 september
Op 26 september zal de gemeentezondag plaatsvinden. De dienst zelf is een gemeenschappelijke dienst, samen met Vrijburg.
Na de koffie treffen we elkaar weer in de kerkzaal, waar als eerste het nieuwe diaconale Jaardoel bekend zal worden gemaakt. Daarna informeren we u over de activiteiten in het afgelopen jaar, maar kijken we vooral vooruit naar de ontwikkeling van de programma’s in de komende tijd en bespreken we andere actuele ontwikkelingen. Onze kwartiermaker San Jonker zal ook aanwezig zijn en over haar werk en plannen vertellen.
We sluiten af met een gezamenlijke lunch, waarvoor we u van harte uitnodigen.
Aanmelden voor de lunch kan via bureau@dethomas.nl
  5 september       10.30 uur       Ds. Evert Jan de Wijer
12 september       10.30 uur       Ds. Evert Jan de Wijer
19 september       10.30 uur       Ds. Ruben van Zwieten
26 september       10.30 uur       Ds. Evert Jan de Wijer & Ds. Joost Röselaers                                  gemeenschappelijke dienst met Vrijburg in de Thomaskerk
De diensten zijn online te volgen via de website www.dethomas.nl/opzondag of ga naar www.kerkdienstgemist.nl
Aanmelden voor de diensten is niet nodig, gemeentezang is toegestaan.
ThomasTheologie
We lezen weer fysiek mee!

Op woensdag 1, 8 en 22 september van 14.00 - 15.00 uur kunt u in de Thomaskerk met predikant Evert Jan de Wijer meelezen in de Schriftlezingen voor de volgende zondag. We lezen de tekst in verschillende vertalingen en leggen de link met de betekenis van de tekst voor vandaag. Het is een interactieve bijeenkomst waardoor u op een andere en verrijkende manier gaat kijken naar de verhalen. Laat u verrassen en doe mee!
ThomasTroostcafé

Het ThomasTroostcafé biedt een plek in Amsterdam-Zuid voor iedereen die troost bij rouw en verlies zoekt; en voor iedereen die even op verhaal wil komen of die om welke reden dan ook behoefte heeft aan een moment van stilte en bezinning.

We richten ons in het bijzonder op mensen die steun bij verlies zoeken; dat kan verlies van een dierbare zijn, of verlies van andere zaken zoals gezondheid, werk of geboortegrond.

Maar het Thomas Troostcafé is er ook voor hen die om wat voor andere reden dan ook op adem willen komen en een moment van rust en bezinning zoeken.

ThomasTroostcafé: elke woensdag van 15.00 - 18.00 uur!

De koffie, thee en onze gastvrouwen staan klaar. Wilt u vooraf contact met de organisatie? Stuur een bericht aan troostcafé@dethomas.nl  

Welkom in De Thomas, een huis om op verhaal te komen.
ThomasTour: tijdelijk met route langs Origins
Volg de ThomasTour in De Thomas: onze gratis audiotour-wandeling door het pand aan de Prinses Irenestraat 36. Wat vindt u allemaal in ons huis?

Kom naar De Thomas en scan daar met uw eigen mobiele telefoon of tablet de QR-code voor de Tour. U luistert dan naar het verhaal van de achtergrond van het ontwerp, het verhaal van de architect en de verhalen van de kunstenaars, die artefacten in het pand hebben gebracht.

Tot en met zondag 17 oktober treft u ook Origins van kunstenaar Ivan Cremer aan in De Thomas.
De Lunchconcerten gaan weer beginnen!

We zijn verheugd u te melden dat de lunchconcerten weer beginnen na meer dan een jaar stilte. De concerten vinden plaats in De Thomas, Prinses Irene-straat 36 (3 minuten lopen van het WTC).

U bent welkom vanaf 12.00 uur, de toegang is gratis.
Het concert begint om 12.30 uur en duurt een half uur.
Aanmelden is vooralsnog niet nodig.
21 september     Het Santiago Trio
                           Davita Laseur, viool; Francisco Lopez Serrano, cello;
                           Joe Joaquin Paréejo Bullon, piano           
ThomasTerras
Wilt u met een groep De Thomas bezoeken voor bijvoorbeeld de ThomasTour en Origins? En wilt u met de groep ook gebruik maken van een hapje en drankje? Dat kan!
U kunt reserveren voor groepen en partijen via http://www.dethomas.nl/thomasterras/
Tenach & Evangelie

Presentatie “De Grande Finale” van Anton Wessels
Vrijdag 10 september om 14.00 uur (na afloop een hapje en een drankje)

Bijbels Leerhuis
Donderdag 23 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 december om 14.00 uur.

Teksten voor Toeschouwers
Verstrengelingen
van Gerardjan Rijnders door Maatschappij Discordia
Maandag 27 september om 10.30 uur

Ein Feste Burg (Lutherse cantates uit de barok)
Dinsdag 28 september, 26 oktober en 30 november om 20.00 uur.

Obrechtacademie
Maandag 27 september, 25 oktober en 29 november om 20.00 uur.

Presentatie “Bijbelsch” van Adriaan Deurloo
Vrijdag 1 oktober 14.00 uur (na afloop een hapje en een drankje)

Voor meer informatie www.leerhuisamsterdam.org

Alle bijeenkomsten worden gehouden in De Thomas, Prinses Irenestraat 36.
Bezoek onze website
Colofon
Thomaskerk
 
Pr. Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam
Telefoon 020-673 81 71 (koster Roelf Koning)
www.dethomas.nl
 
Predikant: ds. Evert Jan de Wijer, tel. 020-673 92 30
Email: predikant@dethomas.nl
 
Telefonisch spreekuur:
dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 – 10.00 uur
 
Inloopspreekuur in de predikantskamer:
Iedere woensdag tussen 12.00 en 14.00 uur
 
Pastorale nood:
Telefonisch via doorschakeling 24/7 bereikbaar
 
Voorzitter kerkenraad: Roeleke Vunderink      roeleke@dethomas.nl
Scriba: Connie Hoek                                       conniehoek@upcmail.nl   
Koster: Roelf Koning                                       beheer@dethomas.nl
                                                                        tel. 020-673 81 71
Autodienst: Dick van Dijk                                tel. 020-644 88 11


Ontwerp en Lay-out - BURO GRAFILIZZ

 
De Thomas op Instagram
De Thomas op facebook
De Thomas op LinkedIn
De Thomas
Copyright © 2021 De Thomas, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp