Copy
ThomasTalk: wat maakt een mens tot mens? 

Bart-Jan van Gaart presenteert filosofische gespreksserie ThomasTalk

‘Wat maakt een mens tot mens?’ is de korte vraag waarmee Bart-Jan zijn gesprekspartner verleidt tot openhartigheid. De Thomas start een gespreksserie die tot nieuwe inzichten kan leiden rond menszijn. Wij zijn heel blij datBart-Jan van Gaart deze interviews op zich heeft genomen; het levert vele mooie inzichten op die de zomer een diepere kleur geven.

Programmamaker Paula Harte bevraagt Bart-Jan van Gaart, interviewer, over zijn gespreksserie 'ThomasTalk'. 

Van Gaart studeerde theologie in Amsterdam. Hij stelt zelf: "God openbaart zich in de ander, in de ogen van de ander, om met de filosoof Levinas te spreken."

Bart-Jan koos zijn gesprekspartners uit vele hoeken: zo spreekt hij met kunstenaars, een hoogleraar, een bestuurder van een zorggroep. Hij begint met predikant Evert Jan de Wijer, voorganger in De Thomas zelf. Andere gesprekspartners zijn onder andere journalist Colet van der Ven en Mounir Samuel. 
U kunt hieronder meer lezen over de zomergasten van De Thomas en direct doorklikken naar het gesprek in beeld en/of geluid.

Wilt u reageren op deze gesprekken? Dan zien wij uw mail met plezier tegemoet! 
Bart-Jan, Evert Jan, Tabitha en Paula
Programmamakers De Thomas 


Wij zijn bereikbaar via paula@dethomas.nl
Evert Jan de Wijer: "Wat maakt een mens tot mens? Wie maakt een mens tot mens."
De Wijer staat ‘met het ene been in de theologie, met het andere in de literatuur’. Hij is sterk de mening toegedaan dat het zowel in de Bijbel als in de cultuur draait om een en dezelfde vraag: hoe ‘een mens te zijn op aarde, in deze wereldtijd’ (Willem Barnard). Die vraag is niet solistisch te beantwoorden. De gemeente speelt daarin een vitale rol als leerschool van bond – en lotgenoten en plaats van bemoediging voor onderweg. Daarom is De Wijer eerst en vooral en met hart en ziel dominee. 
Colet van der Ven stelt: "Er zijn mensen die geen vrije wil hebben."
Van der Ven is programmamaker, interviewer, freelance journalist, therapeut en coach. Tijdens en na haar studie pedagogiek aan de Universiteit Utrecht werkte zij een aantal jaren in de hulpverlening, onder andere in India en Haïti. Daarna schreef ze o.a. 'Onzichtbare levens. Hiv aan de rand van de samenleving' (2018) en 'Het kwaad en ik. Een persoonlijke zoektocht naar de wortels van geweld' (2015).
Gabriele Kasten: "Blijf bewegen!"
Kasten is sinds 2018 bestuurder van De Pieter Raat Stichting in Heerhugowaard. Deze stichting is een lokale ouderenzorgorganisatie. Ze omschrijft zichzelf als iemand met oog voor de harde en zachte kant van de organisatie, uitstekend in staat om enthousiasmeren, verbinden en communiceren. En met een goed gevoel voor humor.
Huub Oosterhuis: "Een mens alleen is verwarring, is eenzaamheid."
Oosterhuis is een Nederlandse theoloog, dichter, ex-jezuïet en uitgetreden priester. Zijn naam is verbonden aan de modernistische tendensen binnen de Nederlandse kerkprovincie na het Tweede Vaticaans Concilie en de daarmee gepaard gaande polarisatie tussen modernisten en behoudsgezinden. Hij publiceerde een groot aantal liederen en gedichten en beïnvloedde de modernistische denkbeelden over liturgie en kerkelijk leven in Nederland diep.
Mounir Samuel: "Wat is er nodig om ons te doen beseffen dat we echt voorbij onszelf moeten kijken!"
Samuel werkt op de scheidslijnen van media, kunst en cultuur als politicoloog, herhaaldelijk bekroond journalist, auteur van o.a. ‘Noodzakelijke gesprekken’ en ‘God is groot’, documentairemaker en meer. Mounir is van Egyptisch-Nederlandse afkomst, verdiepte zich als overtuigd christen in de islam, reisde als correspondent de wereld door en maakte tot tweemaal toe een publieke coming out mee.
Paul van Tongeren: "Dat we altijd, onvermijdelijk, betekenis horen, voelen, ruiken, zien."
Van Tongeren was hoogleraar wijsgerige ethiek in Nijmegen, Leiden en Leuven. Naast zijn academische werk houdt Van Tongeren zich al ruim twintig jaar intensief bezig met publieksfilosofie. Hij publiceerde meer dan tien populaire boeken op basis van zijn grootste interesses: de deugdethiek van Aristoteles en het nihilisme van Friedrich Nietzsche. In 2013 won hij met Leven is een kunst de Socratesbeker voor het urgentste en meest oorspronkelijke Nederlandstalige filosofieboek. Momenteel is Van Tongeren de Denker des Vaderlands. 

Deze zes afleveringen van ThomasTalk zijn zowel te bekijken als video op onze website als te beluisteren als podcast via Spotify , Apple Podcast, Google Podcast of uw eigen favoriete podcast app.

 

ThomasTalk op de website van De Thomas >
Bezoek onze website Bezoek onze website
De Thomas op LinkedIn De Thomas op LinkedIn
De Thomas op Facebook De Thomas op Facebook
De Thomas op Instagram De Thomas op Instagram
De Thomas op Twitter De Thomas op Twitter
Copyright © *2021* De Thomas, All rights reserved.