Copy
C Land Logistics - News #80

Information kring konflikten i Göteborgs hamn

Vi vill med det här utskicket återkoppla till tidigare uppdateringar kring konflikten i Göteborgs hamn och vidarebefordrar därför den information vi fått från APM Terminals:

I veckan avbröt Hamnarbetarförbundet sina varsel och sin övertidsblockad för att sätta sig ner och diskutera med APM Terminals. Mötet innebar tyvärr inte att de har förändrat sina krav och som vi har förklarat tidigare är det omöjliga krav rent arbetsrättsligt eftersom det krockar med det kollektivavtal vi, liksom alla hamnar, har med Transport. Senast i januari kom en dom i arbetsdomstolen mot en hamn som har avtal med Hamnarbetareförbundet vilket resulterade i ett stort vitesbelopp och avtalet som fanns med Hamnarbetarförbundet ogiltigförklarades. 

Att Hamnarbetarförbundet erbjuder 3 månaders fredsplikt mot att vi bortser från rådande lagar är alltså inte ett alternativ. En långsiktig lösning på konflikten kommer bara genom att vi och Hamnarbetarförbundet tillsammans med Medlingsinstitutet finner en lösning som följer arbetsmarknadslagar och den svenska modellen. 

Hamnens kapacitet efter att stridsåtgärder avslutats
Att Hamnarbetarförbundet stoppat sina konfliktåtgärder innebär tyvärr inte att vi omgående är tillbaka på full kapacitet i terminalen. För att kunna leverera en fullgod service och flexibilitet till våra kunder krävs tillgång till Blixtresurser och visst övertidsarbete. Eftersom kollektivavtalet från 1974 kräver att övertid alltid är frivillig har den snabbt förändrade situationen medfört brist på extraresurser. Dessutom har terminalen just nu en högre frånvaro än normalt, på upp till 25–35 % i delar av terminalen. 


Missvisande fakta i medierna

I medierna har det också funnits en del felaktiga påståenden och andra har ifrågasatts. T.ex. påstod Jan Björklund i sin debattartikel i GP att vi under övertidsblockad har 30 % kapacitet. Det korrekta är att vi har omkring 70 % kapacitet under blockad.

I samma debattartikel skriver Björklund att genomsnittslönen för en hamnarbetare är 49 500 vilket har kritiserats från olika håll. Vi kan bekräfta den siffran, det var genomsnittslönen som betalades ut för en hamnarbetare 2015, med fasta och rörliga ersättningar.

APM Terminals har varit en mycket aktiv del av den brådskande dialogen för att lösa den fackliga konflikten i Göteborgs hamn. Vårt mål är en långsiktig lösning som förhindrar framtida störningar för Sverige och svensk industri som uppstår på grund av reducerad arbetskapacitet eller strejker. 

Vi fortsätter att tro på en framgångsrik medling och att arbeta med alla involverade parter för att få fram en lösning som är helt i enlighet med svensk lag och den svenska modellen.

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information,
Jonas Olofsson
Share
Forward to Friend
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se

Avregistrera från detta nyhetsbrev   
Uppdatera dina inställningar