Copy
C Land Logistics - News #52

Uppdatering nya regler

SOLAS (Safety of Life at SEA) &
VGM (Vertified Gross Mass)

Som vi tidigare informerat om så träder de nya reglerna i kraft, för allt gods med avgång från Sverige, per den 1 juli. I enlighet med IMO (International Maritime Organization) ansvarar respektive varuägare för att uppge den exakta VGM-vikten.
 
För LCL omfattar VGM, totalvikten av gods, emballage och annat förpackningsmaterial.
För FCL omfattar VGM, totalvikten av gods, emballage, annat förpackningsmaterial samt containern.
 
Vid varje bokning kommer C Land Logistics att skicka ut ett deklarationsunderlag som varuägaren skall fylla i, i god tid före skeppningstillfället.

LCL, VGM (Verified Gross Mass)
FCL, CWD (Container Weight Declaration)
 
För att undvika förseningar är det av största vikt att dessa deklarationer finns C Land tillhanda senast två dagar före closing day.

För samtliga exportbokningar med avgång efter den 1/7 kommer C Land att debitera en administrativ avgift på 185,00 SEK per skeppning. Eventuella kostnader som uppstår till följd av felaktigt deklarerad vikt kommer att belastas varuägaren.

Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Med vänlig hälsning,
Henrik Bengtson
Share
Forward to Friend
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se

Avregistrera frÃ¥n detta nyhetsbrev   
Uppdatera dina inställningar