Copy
C Land Logistics - News #82

APM Terminals Göteborg

Medlingsinstitutets förslag om trepartsavtal avslogs häromveckan och konflikten i Göteborg fortgår. Fortsatt gäller blockad om övertid, ny- och visstidsanställning. En onormalt hög personalfrånvaro på APM Terminals har medfört att de infört restriktioner mot rederierna i antalet lyft per ankomst/avgång. Detta begränsar möjligheterna att hantera all in och utgående last, med ytterligare störningar till följd. Begränsningar har även införts för exportlast, ovan situation i kombination med en ökad exportvolym har nu medfört att det är ont om tomutrustning och en begränsad kapacitet för all export. Situationen är fortsatt mycket allvarlig och den långvariga konflikten får mängder med följdeffekter vilka nu avspeglas i flera led.


Kapacitet flyg

En generellt ökad volym och ovan långvarig konflikt medför att flertalet flygbolag aviserar kapacitetsbrist. Framförallt berörs export från Sverige men även import från vissa länder/regioner. Vi rekommenderar en god framförhållning och tät dialog för tidskänsliga transporter till/från Sverige för att erbjuda bästa tänkbara lösning.


Rederiallianser

Kanske den enskilt största förändringen någonsin inom rederiallianser sker den 1 april. Fyra allianser blir tre och merparten av rederier berörs genom en mängd alliansbyten. Samtidigt pågår förvärv av Hamburg Süd genom Maersk Line, United Arabs går samman med Hapag-Lloyd samt de de tre japanska rederierna planeras bilda gemensamt bolag 1 juni. Under 2016 så gick Hanjin i konkurs, APL förvärvades av CMA-CGM samt att de två kinesiska rederierna gick samman och bildade Cosco Shipping.

Vi ser en spännande tid framför oss med nya möjligheter och givetvis är vår ambition att hitta kundanpassade lösningar på marknaden. P.g.a. ovan ändringar så kommer våra seglingslistor uppdateras löpande på vår hemsida.    

Kontakta oss gärna för mer detaljerad information,
Henrik Bengtson
Share
Forward to Friend
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se

Avregistrera från detta nyhetsbrev   
Uppdatera dina inställningar