Copy
C Land Logistics - News #81

APM Terminals Göteborg

Under gårdagen så valde APM att tacka ja till medlarnas hemställan och erbjöd därmed arbetstagarna ett lokalt kollektivavtal, vilket Hamn4an valde att avslå.
Så sent som i höstas erbjöds Hamn4an ett hängavtal till Transportarbetareförbundet, vilket även det avslogs. Beslutet att tacka nej till medlarnas nya bud försätter parterna i samma låsta läge och med risk för ytterligare och utökade stridsåtgärder.
 
Strejken har nu, utöver förseningar och merkostnader för varuägaren, fått ytterligare konsekvenser. En av Sveriges största containeroperatör väljer att lägga ned del av sina tågpendlar till/från Göteborgs hamn, med omedelbar verkan så läggs trafiken till Gävle och Jönköping ned. Pendeln till Hallsberg/Eskilstuna minskas ned från 7 till 4 avgångar, åtgärder som kommer påverka miljö och belastning på våra vägar samt driver onödiga merkostnader.
 
Nedan citat från APM kundbrev
 
”APM Terminals har ett långsiktigt åtagande tillsammans med Göteborgs Hamn AB för att stimulera Sveriges ekonomiska tillväxt och öka vår närvaro i den globala handeln.Det är inte acceptabelt att ett företag som respekterar kollektivavtalet och svensk lag, ska kontinuerligt drabbas och skadas av strejker och blockader”, säger Henrik Kristensen, VD APM Terminals Gothenburg.

APM Terminals kommer nu att fortsätta den dialog som pågår med Svenskt näringsliv och Arbetsmarknadsdepartementet för att kunna skapa stabilitet för våra kunder och medarbetare.
 
Mer information finns att ta del av via nedan länkar:
http://hamn.nu/article/2390/Nya-uppgifter-men-inga-losningar-i-medlarnas-slutbud.html
http://www.gp.se/nyheter/debatt/ta-chansen-till-ett-avtal-eller-erk%C3%A4nn-era-verkliga-motiv-1.4189301
http://www.apmterminals.com/en/operations/europe/gothenburg/information/news
 
Kontakta oss gärna för mer detaljerad information,
Henrik Bengtson
Share
Forward to Friend
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se

Avregistrera från detta nyhetsbrev   
Uppdatera dina inställningar