Copy
Åkerinäringen har, på kort varsel utlyst strejk. Flygbolagen aviserar om höjda bränslepåslag.

C Land News 20120328

Strejk i Mumbai:
Åkerinäringen har, på kort varsel, utlyst en strejk som innebär att samtliga hamnar i Mumbai är blockerade.
Detta innebär att såväl vår LCL  (veckosamlastning) som FCL hantering kommer att få störningar.
 
Bränslejustering Flygfrakter:
I takt med ökade världsmarknadspriser för olja så aviserar nu flygbolagen höjda bränslepåslag att träda i kraft inom närmsta veckan.
 
Frakttjustering Export:
Flertalet rederier har justerat upp sina priser att gälla från 1 April och på traden till Far East.
 
Fraktjustering Import:
Samtliga rederier har aviserat ytterligare justering att gälla från 1 April och på traden från Far East.
Indikerade justeringar ligger i spannet om 350-450 $ per teu.
 
Kontakta oss gärna för att få mer information om hur ovan information påverkar just Era transporter.

Best regards,

Henrik Bengtson
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se