Copy
C Land Logistics - News #78
Enligt informationsutskick från APM Terminals kommer ytterligare strejker att genomföras av Svenska Hamnarbetarförbundet. Stridsåtgärderna i konflikten är planerade till tisdagen den 21/2 och torsdagen den 23/2. Dessutom står det nu klart, enligt Hamnarbetarförbundet, att sympatiåtgärder kommer att genomföras på ett 15-tal hamnar i Sverige, i form av punktstrejker under en timme den 21/2 respektive 23/2.

Konsekvenserna av konflikten blir kraftiga förseningar till följd av att fartygen inte kan lossas eller lastas enligt plan och att importerande/exporterande företag får allt svårare att planera sin verksamhet och leva upp till ingångna affärsuppgörelser med sina kunder.

Med tanke på dessa konsekvenser vill vi förmedla den information vi har till hands om den här minst sagt besvärliga situationen.

APM Terminals har ett gällande kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet och Medlingsinstitutet har föreslagit ett hängavtal för Svenska Hamnarbetarförbundet. APM Terminals svarar ja till denna lösning men Hamnarbetarförbundet avvisar förslaget med motiveringen att man inte vill ”vara en underorganisation till Transportarbetareförbundet,” men säger sig vilja fortsätta förhandlingen.

Enligt APM Terminals kan de enligt svensk lag inte teckna ytterligare ett kollektivavtal men det är tillåtet för Hamnarbetarförbundet att vidta stridsåtgärder för ett eget avtal. Dessa förutsättningar i sig gör det inte lättare att finna en lösning på konflikten!

Vi arbetar hårt för att hålla våra kunder informerade om hur det direkt eller indirekt påverkar era skeppningar och leveranser.


Ytterligare konsekvenser av konflikten

Enligt skrivelser från rederierna, med grund i ovanstående konflikt och med kostnadsökningar till följd, införs från den 1/3 en Congestion Fee (trängselavgift) på 60 USD per 20’ cont. samt 120 USD per 40’ cont. Rederierna kommer även att omdirigera fartyg till andra hamnar än Göteborg, vilket i sin tur medför ökade transportkostnader från och till hamnarna. Dessa kostnader ligger utanför vår kontroll och kommer att belastas varuägarna.

Sammantaget påverkar denna situation väldigt många företag som har sitt varuflöde genom Göteborgs hamn. Vi hoppas att media fortsätter belysa konflikten, att svensk lagstiftning ger rätta förutsättningar till arbetsmarknadens parter och att de tillsynes onödiga merkostnader som drabbar näringsidkare upphör genom en snar lösning på konflikten.


Med vänliga hälsningar 
Jonas Olofsson
Share
Forward to Friend
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se

Avregistrera från detta nyhetsbrev   
Uppdatera dina inställningar