Copy
C Land Logistics - News #64

APM Terminals Göteborg

Sedan driftstarten av NAVIS den 10 oktober så har störningarna tyvärr fortgått. Den direkta effekten är att åkarna får vänta flertalet timmar för att komma in i hamnen, samt att tågen inte kan operera till eller från hamnen på ett normalt vis. Vi ser oss därför tvingade att kompensera oss för dessa merkostnader som uppstår i form av väntetider genom att tills vidare påföra en ersättning för ankommande LCL via Göteborgs hamn.
 
För LCL påförs, baserat på ETA 20 oktober, SEK 30 kr per w/m, minimum 30.- per sdg. FCL kompenseras som tidigare baserat på aktuell väntetid för respektive container.
 
Nedan är klipp från APM Terminals informationsbrev daterat 21 oktober.
Vi har nu kommit två veckor på inkörningen av NAVIS och det har varit två stökiga veckor med driftstörningar som drabbat våra kunder, vilket vi beklagar. Vi har genomfört en rad åtgärder systemmässigt och operativt för att lindra situationen och vi har satt in extra resurser på de olika områdena på terminalen. Dessa åtgärder har gett positiv effekt, men vi ser fortfarande att det är en bit kvar till att vi har en normal drift igen.

Inför nästa vecka
Baserat på vår erfarenhet av de två senaste veckorna i kombination med volymprognosen för kommande veckan, ser vi att det på onsdagen den 26 oktober finns en viss risk för längre hanteringstider och köer i Mottagningsparken. Därför ber vi er nu att, i den mån det är möjligt, styra om trafik till terminalen tills på lördag, måndag eller tisdag istället. Vi kommer såklart på vår sida förbereda för en högre omsättning, men ber er om support att sprida volymen över dagarna.

Extra öppet under lördagen 22 oktober
Vi kommer att ha extra öppet lördagen den 22 oktober i Containerkontroll 4 för hantering av fulla containers. 
De öppettider som gäller är: kl. 07.00 – 16.00.

Som alltid är ni välkomna att kontakta oss vid frågor kring er transport.

Med vänlig hälsning,
Henrik Bengtson
Share
Forward to Friend
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se

Avregistrera från detta nyhetsbrev   
Uppdatera dina inställningar