Copy
C Land Logistics - News #77

APM Terminals

Konflikten fortgår och tyvärr utan synbara framsteg i förhandlingar. Blockaderna kvarstår och som tidigare aviserats så lades arbetet helt ned den 24 januari.

Som en direkt följd till detta vidtas nu ett antal åtgärder, bl.a. så begränsas möjligheterna att i god tid lämna in exportcontainers för planerad avgång. Vidare så maximerar APM mot rederierna antalet containers som de kan lossa & lasta vid varje fartygsanlöp. Järnvägsoperatörer och åkerier upplever fortsatt långa väntetider in och ut ur hamnen.

Världens störa rederiallians (2M - Maersk Line och MSC) har idag aviserat att nästa veckas planerade anlöp (7 februari) helt annuleras. Rederier annonserar även att de kommer omdirigera Göteborgs last till alternativa hamnar i Södra/Västra Sverige. Situationen uppmärksammas i olika forum, bl.a. i DI: http://www.di.se/nyheter/hamnjatte-om-strejkhot-pinsamt-att-detta-kan-intraffa/
 
Utöver beklagliga förseningar av ert gods så drabbas vi dessvärre av extrakostnader i form av väntetider från åkerier, container- och planhyror som är helt utanför vår kontroll. När det gäller LCL så ser vi oss tvingade till att kompensera oss genom en väntetidsavgift om 20 SEK per w/m för samtliga ankommande transporter per 25 januari.
 
Kontakta oss gärna för att diskutera alternativa lösningar för att om möjligt undvika tidskänsliga transporter via Göteborgs hamn.

Med vänliga hälsningar 
Henrik Bengtson
Share
Forward to Friend
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se

Avregistrera från detta nyhetsbrev   
Uppdatera dina inställningar