Copy
Aviserad GRI Indiska kontinenten. Hög volym inför Kinesiska nyåret.

Aviserad GRI Indiska kontinenten:

Flertalet rederier har aviserat justeringar på traden från IPBC (India, Pakistan, Bangladesh; Sri Lanka) till Norra Europa, att gälla per den 1 feb. Aviserad justering ligger i spannet 200-250 USD per tue och befintliga avtal kommer att justeras därefter.

Kinesiska nyåret:

Sedan en tid tillbaka så har volymerna kraftigt ökat från Asien till Europa. Det innebär att rederierna har kapacitetsbrist från vissa hamnar och det förekommer att last nekas alt flyttas fram till nästa avgång.

Pga av det ökade trycket så förekommer det också störningar i transhipment hamnar.

Direkt efter att kinesiska nyåret inletts så ställer flertalet rederier in avgångar för att kompensera för det kraftiga volymbortfallet.

Kontakta oss gärna för att se hur detta påverka just era transporter!
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se