Copy
Aviserad höjning på traden från Asien till Europa. Samlastning med C Land från Hong Kong.

GRI Ex Far East till Europa

Rederierna aviserar ytterligare justering på traden från Asien till Europa, denna gång att gälla per 15/4 (ombord datum).

Höjningen avser FCL från hela Asien, sydost Asien inklusive Japan till Europa. Höjningstalen varierar mellan rederierna men indikeras mellan 500-575 USD per teu.
 

Samlastning via
C Land

Via egna samlastningar från t.ex. Hong Kong, Shanghai och Chittagong så erbjuder vi våra kunder pålitliga, kostnadseffektiva och snabba transporter av LCL (styckegods) till Sverige.  

Genom noga utvalda rederier och undvika onödiga omlastningar så märker vi ett allt ökat intresse på marknaden, kontakta oss gärna så berättar vi mer hur vi löser just Era transportbehov!
 

Öppettider Påsk

Skärtorsdag 08-00 – 13.00
Långfredag Stängt
Annandag Påsk Stängt
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se