Copy
Ändringar på PSS. Aviserade prisjusteringar inför februari.

Peak Season Surcharge

Som en följd till att kinesiska nyåret nu har inletts, aviserar rederierna att de tar bort sin PSS per den 15 Feb.

GRI Indiska kontinenten

Flertalet rederier aviserade prisjustering inför februari om USD 200 teu vilka nu har genomförts. Vi kommer inom kort att uppdatera våra avtal.

Best regards,
Henrik Bengtson
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se