Copy
Aviserad GRI Far East, Strejk i Indien

Aviserad GRI Far East

Vi vill informera om att rederierna aviserar prisjustering på traden Asien till Europa per den 15 Mars.

Önskad justering är USD 650 till 775 per teu beroende på relation, land och rederi och motiveras bla med "freight rates in the container market from Asia to North Europe are unsustainable and lead to financially unviable situation for the industry".
 

Strejk i Indien

En 2 dagars strejk är utlyst med start den 20 och 21 februari.

Ett 10-tal fackföreningar ligger bakom utlysningen och detta för att protestera mot sittande regeringen och dess politik. Strejken kommer att påverka hela landet och mot flertalet branscher som bank, olja, försäkring, post och telekommunikation samt transportnäringen.

Kontakta oss gärna för mer information om hur detta kan komma att påverka just Era transporter.
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se