Copy
Nyanställningar hos C Land Logistics och förseningar i Indien

All fler företag väljer
C Land Logistics!

Som en följd av detta så har vi glädjen att informera Er om att vi har anställt Pernilla Nilsson Heinz till vår ekonomi och administration samt Sandra Lantz för att förstärka vår sjö och flygavdelning. Vi hälsar Pernilla och Sandra varmt välkomna till
C Land Logistics. 

Indien

Vi vill upplysa er om att det i nuläget föreligger kraftiga förseningar i Nhava Sheva. Samtidigt som stora godsmängder ankommer och avgår, har man störningar i elförsörjningen samt en del pågående underhållsarbeten i hamnen. Hamnmyndigheterna har beslutat om att stundom stänga hamnen för avgående last vilket givetvis leder till missade avgångar. I nuläget räknar man med ca 2 veckors försening från Nhava Sheva. Man beräknar att det tar upp till en månad innan situationen stabiliserats.

I Chennai har en konflikt mellan facket för containerdragare och rederierna blossat upp. Exakt hur detta kommer påverka hanteringen i hamnen och eventuella förseningar vet vi inte i dagsläget, men vi följer utvecklingen noga.  
 

PSS (Peak Season Surcharge) på Far East

Den sedan tidigare, av rederierna, aviserade PSS är i nuläget framflyttad. Vi återkommer med ytterligare information så snart vi vet när eller om den kommer att införas.
Kontakta oss
Phone + 46 33 340 12 00
Fax + 46 33 340 12 19
Mail info@cland.se
Webb www.cland.se