Copy
Aanmelden voor een project? klik dan hier
View this email in your browser
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
YouTube
YouTube
Google Plus
Google Plus
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Email
Email

EGR-ledendag in aantocht

Proefritten in elektrische auto's en een fietstocht op het programma voor de derde ledendag van Energie Gilze Rijen.

Op zaterdag 10 oktober 2015 van 13:00 uur tot 19:00 uur
houden we voor de derde keer onze jaarlijkse ledendag. Na het succes van de vorige twee ledendagen willen de actieve leden van Energie Gilze Rijen deze traditie blijven voortzetten. Dit keer willen we in Rijen een leuke leerzame inspirerende en vooral gezellig dag neerzetten. 

Programma (onder voorbehoud) zoals het er nu uitziet:

  • We starten met een fietstocht langs energieke projecten in de energiezuinige wijk Vliegende Vennen. Er is veel te zien en te vertellen over de energiebesparende maatregelen die zijn genomen bij basisschool de Kring. Ook op de toekomstige locatie van het nieuwe te bouwen sporthal/zwembad complex aan Den Butter is nagedacht over het energieverbruik van het gebouw en de invloed op de omgeving.
  • We fietsen wat verder en we kunnen zonnepanelen met windmolens op de achtergrond bezichtigen bij een agrarisch bedrijf aan de Zwarte Dijk. De eigenaar geeft een rondleiding.
  • Deze keer hebben we ook de kans om een proefrit te (laten) rijden in een elektrische auto. Speciaal voor deze ledendag hebben een aantal leden hun auto’s bij elkaar gezet om te laten zien en uit te proberen. Er wordt een korte presentatie gehouden over project Buurauto, wat binnen de werkgroep Projecten van EGR wordt uitgewerkt. Kies uit Nissan Leaf, Renault Zoe of BMW of Tesla model S.
  • We sluiten de dag af met een bezoek aan een energiezuinige woning in Rijen, waar we worden ontvangen met een hapje en drankje.

In verband met een cateringarrangement, kunt u zich enkel vòòr 2 oktober 2015 hier inschrijven.

Algemene Ledenvergadering Juli 15'

Op 14 juli jl. werd op een goed bezochte algemene ledenvergadering van Energie Gilze Rijen een aantal belangrijke besluiten genomen.


1.       Het huishoudelijk reglement is aanzienlijk gewijzigd. Hierin zijn nu een aantal zaken verder geformaliseerd. Belangrijk is dat de taken en bevoegdheden van de Ledenraad nu goed zijn vastgelegd. Verder zijn er ten aanzien van het uitgeven van certificaten regels opgenomen. Dit maakt het mogelijk om voor verdere projecten na goedkeuring door de ledenraad per project certificaten uit te geven.

2.       De leden staan achter het initiatief van het Bestuur om in Gilze-Rijen energie te gaan leveren via DE Unie. Na een uitgebreide presentatie en een goede discussie, met name over de mogelijke financiële consequenties voor de leden en Energie Gilze Rijen, hebben de leden ingestemd met de certificatenregeling DE Unie. Deze heeft als doel om Energie Gilze Rijen de middelen te verschaffen om een contract met DE Unie aan te gaan en energie te gaan leveren.
De door het Bestuur gegeven presentatie is binnenkort in te lezen via de website, met uitzondering van de uitwerking van het financiële model. Leden die hierin verder inzage wensen kunnen dit kenbaar maken via penningmeester@energiegilzerijen.nl Het goedgekeurde huishoudelijk reglement en de certificaten regeling zullen evens binnenkort op de website geplaatst worden.
 
Copyright © 2015 Energie Gilze Rijen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp