Copy
Algemene Ledenvergadering in aantocht!
View this email in your browser

Oproep: Algemene Ledenvergadering

Interactief avondprogramma met informatie voor en besluiten door de leden voor het aangaan van een contract met DE Unie.
 

Op Dinsdag 14 Juli wordt er door Energie Gilze Rijen een Algemene Ledenvergadering georganiseerd in Restaurant ‘De Vijf Eiken’ aan Oosterhoutseweg 55 in Rijen. Alle leden zijn van harte welkom vanaf 19.30u waarna Andre Dilweg (Voorzitter) de avond officieel zal openen om 20.00u.
 
Het doel van deze vergadering is om toestemming van de leden te verkrijgen voor het uitgeven van certificaten van Energie Gilze Rijen, voor het aangaan van een contract met DE Unie. Hierdoor zal Energie Gilze Rijen energie kunnen gaan leveren aan haar leden.
Hiervoor dienen de volgende besluiten door de leden te worden genomen:
 
1. Goedkeuring van een aanpassing van het huishoudelijk reglement van Energie Gilze Rijen. Het Huishoudelijk Reglement is op een groot aantal punten aangevuld om het in lijn te brengen met de organisatiestructuur en voorgenomen activiteiten van Energie Gilze Rijen.
Deze wijzigingen houden onder meer in:
  1. Algemene regels geldend voor coöperaties
  2. Regels voor de Ledenraad (ingesteld per ALV van 26 februari 2015)
  3. Een certificatenregeling
2. Goedkeuring voor de uitgifte van certificaten van nominaal €25,- tot een maximum van €10.000,- ten behoeve van het aangaan van lidmaatschap bij DE Unie. 
 
Kijk voor meer informatie over DE Unie op www.duurzameenergieunie.nl of stuur uw vragen op voorhand naar info@energiegilzerijen.nl.
 
 
Graag tot kijk!
 
Wilt u weten wat er komt kijken bij het laten installeren van zonnepanelen? Surf dan naar onze website.
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
LinkedIn
LinkedIn
Google Plus
Google Plus
Website
Website
Email
Email
Copyright © 2015 Energie Gilze Rijen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp