Copy
Informatieavonden waren een groot succes, werkgroepen zijn gestart en het eerste project wordt opgezet.
Energie Gilze Rijen
Geachte heer / mevrouw,

Op 10 of 11 April bent u bij onze informatieavond geweest en hebt u aangegeven lid te willen worden van of geïnteresseerd te zijn in Energie Gilze Rijen. Daarom ontvangt u vandaag onze eerste nieuwsbrief!
In deze nieuwsbrief:
Zeer Geslaagde informatieavonden
Eerste bijeenkomst werkgroepen
Open Tuinen dagen
Eerste project: Zonnepanelen

Zeer geslaagde informatieavonden in April
De informatieavonden waren een groot succes. Er zijn in totaal bijna 200 mensen op bezoek gekomen, waarvan veel mensen zich hebben opgegeven als lid of geïnteresseerde. Er zijn veel ideeën uitgewisseld en er is nog lang nagepraat. Ook nu nog spreken we geregeld mensen die meer willen weten over onder andere zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. Energiebesparing is gaan leven in Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen!

Start werkgroepen
Op 23 April zijn alle werkgroepen bij elkaar geweest en zijn alle nieuwe werkgroepleden verwelkomd. Deze avond was gezellig en leerzaam! We zijn nog altijd op zoek naar werkgroepleden, dus bent u lid of wilt u lid worden van Energie Gilze Rijen en wilt u een actieve bijdrage leveren aan de coöperatie in oprichting, geef u dan nu op voor één van de werkgroepen:
  • Bestuur & Organisatie
  • Communicatie, Educatie & Scholen
  • Projecten, waaronder Energiebesparing, Energieopwekking en Isoleren
U kunt u aanmelden voor de werkgroepen via ledeninfo@energiegilzerijen.nl
De werkgroepen zijn op dit moment druk bezig met onder andere de oprichting van de coöperatie, de opzet van het eerste project waarover u verderop meer leest en de voorbereiding van de open tuinendagen en actie voor het eerste project.

Open Tuinendagen
Op 2 en 9 juni zijn de Open Tuinendagen in respectievelijk Gilze en Rijen.  TIjdens deze dagen zijn wij uiteraard ook aanwezig. Wij kijken er naar uit om verder kennis te maken met u, informatie uit te wisselen en onze ervaringen met onder andere energie besparen, energie opwekken en isoleren met u te delen. Daarnaast geven we het officiële startsein voor de eerste stap in ons nieuwe project: Zonnepanelen.
U bent op 2 juni van harte welkom in de Versterstraat 1 en op 9 juni in de Atalanta 20.

Eerste project: Zonnepanelen
Zoals gezegd zijn we druk bezig met de opzet van ons eerste project: Zonnepanelen. Op dit moment kunnen we u daar nog niets over vertellen, maar na de bestuursvergadering van volgende week hebben we meer informatie hierover. Wij houden u uiteraard op de hoogte via onze nieuwsbrief, onze website en sociale media.

Vragen?
Hebt u nog vragen? Dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Energie Gilze Rijen
Copyright © 2013 Energie Gilze Rijen, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp