Copy
Link voor bedrijven.
View this email in your browser
Forward
Share
Tweet
+1
Share

EGR biedt lucratieve duurzame investering

Reeds 70% van de certificaten zijn vergeven. Leden kunnen zich nog aanmelden via de website.

Energie Gilze Rijen (EGR) heeft een beperkt aantal certificaten uitgegeven waarmee leden geld kunnen investeren in EGR. Dit levert het lid een financieel rendement van 3% per jaar op. Op deze wijze kan het lid winstgevend bijdragen aan duurzaamheid binnen de samenleving van Gilze en Rijen.

Doel investeringen
De energiemarkt is in beweging. U wordt momenteel overal verleidt om te wisselen van energieleverancier. Ondertussen werd net bekend gemaakt dat er meer steenkolen verstookt wordt (o.a. door Essent) en we nu verder weg zijn van onze doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan. Energiecoöperatie EGR wil deze ontwikkeling doorbreken door lokaal energie te gaan produceren en verkopen.

Duurzame Energie Unie
Tijdens de meest recentelijke algemene ledenvergadering is besloten om met onze coöperatie (EGR) toe te treden tot de coöperatie Duurzame Energie Unie (DE Unie). Dit is een samenwerkingsverband van lokale energiecoöperaties (20) die zowel energie produceren als leveren. Verenigd in een organisatie als DE Unie kan iedere energiecoöperatie een professionele service leveren zonder haar lokale kleinschaligheid te verliezen.

Certificatenregeling
Na een uitgebreide presentatie en een goede discussie, met name over de mogelijke financiële consequenties voor de leden en Energie Gilze Rijen, hebben de leden ingestemd met een certificatenregeling DE Unie. Deze certificatenregeling dient het contract met DE Unie met als doel om energie te gaan leveren.

Laatste certificaten
Liefst 17 leden hebben zich al aangemeld voor deelname. Samen hebben zij 70% van de beschikbare certificaten aangeschaft. Dit betekent dat dus nog maar 30% van de certificaten beschikbaar is. Deze investeringsmogelijkheid geldt alleen voor leden van EGR. Maar lid bent u al voor een tientje per jaar. Leden die meer informatie willen hebben over de certificatenregeling of certificaten willen aanschaffen kunnen dit kenbaar maken via penningmeester@energiegilzerijen.nl.

Contract rond
De animo tot dusver is voor het bestuur aanleiding geweest om het contract met DE Unie te tekenen. Nadat de administratie rond is kan EGR daadwerkelijk energie (elektriciteit en gas) gaan leveren aan de particulieren, bedrijven en andere organisaties (gemeente, verenigingen etc.) in Gilze-Rijen. In het najaar zal hierover meer bekend worden. Bent u geïnteresseerd in energielevering door Energie Gilze Rijen? U kunt alvast uw belangstelling doorgeven via info@energiegilzerijen.nl, dan houden we u op de hoogte. 

Meer weten over DE Unie? https://www.duurzameenergieunie.nl/.

Klik hier voor aanmelding voor andere energieprojecten van Energie Gilze Rijen.

Ledendag Energie Gilze Rijen 2015

Leuk programma voor jong en oud

Op zaterdag 10 oktober 2015 van 13.00 uur tot 19.00 uur houden we voor de derde keer onze jaarlijkse ledendag. Na het succes van de vorige twee ledendagen willen de actieve leden van Energie Gilze Rijen deze traditie blijven voortzetten. Dit keer willen in Rijen. De kosten zijn €10 per persoon. Kinderen onder de 12 mogen mee voor €5 per persoon. Het programma ziet er als volgt uit:

Fietstocht langs projecten (vanaf 13.00 uur)
We starten met een fietstocht langs energieke projecten in de energiezuinige wijk Vliegende Vennen. Er is veel te zien en te vertellen over de energiebesparende maatregelen die zijn genomen bij basisschool de Kring. Ook op de toekomstige locatie van het nieuwe te bouwen sporthal/zwembad complex aan Den Butter is nagedacht over het energieverbruik van het gebouw en de invloed op de omgeving.

Rondleiding boerderij (tot 15.00 uur)
We fietsen wat verder en we kunnen zonnepanelen met windmolens op de achtergrond bezichtigen bij een agrarisch bedrijf aan de Zwarte Dijk. De eigenaar geeft een rondleiding.

Elektrisch rijden (van 15.00 tot 17.00 uur)
Deze keer hebben we ook de kans om een proefrit te (laten) rijden in een elektrische auto. Speciaal voor deze ledendag hebben een aantal leden hun auto’s bij elkaar gezet om te laten zien en uit te proberen. Er wordt een korte presentatie gehouden over project Buurauto, wat binnen de werkgroep Projecten van EGR wordt uitgewerkt. Kies uit Nissan Leaf, Renault Zoe of BMW of Tesla model S.

Avondmaaltijd (van 17.00 tot 19.00)
We sluiten de dag af met een bezoek aan een energiezuinige woning in Rijen, waar we worden ontvangen met een hapje en drankje.

Foto van de Ledendag uit 2014
Copyright © 2015 Energie Gilze Rijen, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp