Copy
Nieuw jaar, Ledenvergadering, Zonnepanelenactie
Energie Gilze Rijen
Geachte heer / mevrouw,

Allereerst willen wij u graag een gelukkig, gezond en vooral energiezuinig 2014 wensen! De beloofde winter is vooralsnog uitgebleven, wat nu nog in ons voordeel is. We hoeven minder hard te verwarmen en besparen daarmee dus energiekosten. Met de zon die we de afgelopen maanden toch vaak hebben gezien, hebben we met de zonnepanelen een behoorlijke energieproductie gehad. Heeft u deelgenomen aan zonnepanelenproject? Kijk dan hier naar de resultaten!

Algemene Ledenvergadering
Zonnepanelenactie
Voorjaarsmarkt 6 april
Contributie & Automatische Incasso
Op zoek naar
Anderen energie laten besparen?

Algemene Ledenvergadering
Op 28 januari vind onze eerste algemene ledenvergadering plaats. Bent u aangemeld als lid en heeft u uw contributie betaald of akkoord gegeven voor een automatische incasso, dan ontvangt u morgen van ons een uitnodiging voor de ledenvergadering met de locatie en verdere gegevens. Noteert u de datum al wel vast in uw agenda? Tijdens deze vergadering hoort u niet alleen wat we tot op heden hebben gedaan, maar krijgt u ook een overzicht van het beleidsplan 2014 - 2018 en krijgt u concreet te zien welke plannen we willen oppakken in 2014.

Zonnepanelenactie
Ons eerste project is voltooid! In totaal zijn de afgelopen maanden op 29 woningen zonnepanelen geïnstalleerd via Energie Gilze Rijen. In totaal zijn 291 panelen geplaatst met een gezamenlijk Wattpiek van 70.895. Dit betekent dat dit project jaarlijks voor een besparing aan elektriciteit gaat zorgen van........ [Lees hier meer]

Voorjaarsmarkt 6 April
Op 6 april zijn wij voor het eerst aanwezig op de voorjaarsmarkt. Wilt u onze vrijwilligers leren kennen? Kom dan naar onze stand! Houdt onze site in de gaten om te zien waar we staan op 6 april.

Contributie
Zoals eerder is vermeld, is de contributie tot en met december 2014 als volgt vastgesteld:
  • Natuurlijk persoon per huisadres: € 10,- per jaar (stemrecht, afname van diensten)
  • Instellingen/bedrijven met 5 of minder werknemers: € 20,- per jaar (stemrecht, afname van diensten)
  • Instellingen/bedrijven met meer dan 5 werknemers: € 50,- per jaar (stemrecht, afname van diensten)
  • Instellingen/bedrijven die diensten willen aanbieden: € 100,- per jaar (stemrecht, aanbieden van diensten)
Met deze contributie worden bijvoorbeeld flyers en promotieposters voor projecten betaald, communicatiemiddelen die niet direct gerelateerd zijn aan een project en energiecafé's waarover u later meer hoort. We realiseren ons terdege dat er mensen zijn voor wie een aantal zaken niet direct mogelijk is, zoals het plaatsen van zonnepanelen op eigen dak, omdat men in een huurhuis woont. Daarom werken wij ook aan de opzet van sociale projecten en deze worden mede betaald uit de contributie.

Automatische incasso & contributie
Heeft u aangegeven dat u per automatische incasso wilt betalen, dan is het volgende goed om te weten:
  • Wij hebben van schriftelijke toestemming nodig. Helaas is gebleken dat het onvoldoende is dat u ons toestemming heeft gegeven via het lidmaatschapsformulier. Wij willen u dan ook vragen het machtigingsformulier in te vullen dat u hier kunt downloaden.
  • Uw lidmaatschapsnummer vindt u bij automatische incasso op uw bankafschrift. Heeft u zelf het geld overgemaakt, dan kunt u onze penningmeester een mail sturen met de vraag voor het lidmaatschapsnummer als u dat graag wilt weten.
Mocht u nog vragen hebben over het lidmaatschap en de contributie hebben, dan kunt u onze penningmeester een mail sturen op: penningmeester@energiegilzerijen.nl

Op zoek naar
We zijn nog altijd op zoek naar nieuwe (actieve) leden. Op dit moment hebben we op de volgende vlakken specifieke ondersteuning nodig:
  • Energiebesparing & Isolatie
Heeft u ervaring met een van bovenstaande zaken en wilt u actief deelnemen in Energie Gilze Rijen? Meldt u dan nu aan!

Kent u mensen die kunnen besparen op hun energiekosten of zelf hun energie op willen wekken?
Nieuwe (actieve) leden uit Gilze, Hulten, Molenschot en Rijen zijn altijd van harte welkom. Men kan zich altijd aanmelden via onze website! Ook leden die voorheen bij Hulten hoorden en door herindeling van gronden hier officieel niet meer toe behoren, zijn van harte welkom!

Vragen?
Hebt u nog vragen? Dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,
Energie Gilze Rijen
Copyright © 2014 Energie Gilze Rijen, Alle rechten voorbehouden.
Email Marketing Powered by Mailchimp